Apokalipso

El Neciklopedio
Jump to navigation Jump to search

"Ankaŭ por diablo tondro ekzistas"

~ Zamenhof pri Apokalipso

"Libro de la Nova Testamento, pri la fino de la mondo"

~ ReVo pri Apokalipso

"La malkovro de ekstertera civilizacio unuigus la tutan homaron!!!"

~ Apokalipso pri Fina Venko

"Hok artikul no es in angles!"

~ framasona reformisma interlingvaisto

Lasta LibroApokalipso estas kanona libro de la Biblio kiu rakontas la duan revenon de Zamenhof surteren kaj detruon de la malamikoj de la esperantistoj. Lasta libro ekzistis miloj da antaŭ jaroj, kiam la babilonanoj komencis starigi la principojn de astrologio.

Apokalipso, laŭ frua judismo kaj kristanismo estis iu malkaŝo de sekretaj, kaŝitaj aferoj, kiujn Dio konigis tra speciale tiucele elektita profeto. La Apokalipso estas la lasta el la apokrifaj kanonaj lernolibroj de la Biblio. Ĝi estis verkita en praesperanto (Arcaicam Esperantom). Tamen kelkaj teologoj malkovris ĝian sekreton kaj hodiaŭ estas sciate pri kio temas.

Dosiero:1 img 0505.jpg
Anĝelo blovas la trumpon de Apokalipso

La libro pri Ĉielaj relevacioj de Johano estas grava parto de la Biblio, kaj samtempe estas tre malfacile komprenebla. Se ni ligas la esprimojn al ĝusta nocioj, tiam la viziaj vidaĵoj abrupte fariĝas kompreneblaj. Ni komprenas tion, ke la skribaĵoj en la Ĉielaj relevacioj ne estas profetaĵoj, sed temas pri la estinto, historio de kosma civilizacio. Ĝi rakontas pri la gravaj eventoj de grandioza milita konflikoto, okazinta tio en la kosmo.

Fin-fine ankaŭ tio estas elkaŝita, ke ligiĝas esprimoj al tiu alia mondo, kiuj en nia mondo, pli priksime en la Susnsistemo, ne estas troveblaj. En la tekstoj de Biblio ankaŭ tiuj esprimoj estas troveblaj, kiuj unusence apartenas al lingvo parolata en alia mondo.

Malamikete de las nacjes...

La ĉefa rakonto de la Apokalipso rakontas pri la dua alveno de la Mesio (L.L.Zamenhof) kiu revenos tute surprize por juĝi vivantojn kaj mortintojn. Laŭ la 30a ĉapitro de la libro, Zamenhof -laŭdata estu lia nomo- La Majstro de ĉielo kaj tero, disiĝos la homaron en du vicoj: la kredantoj kaj la perfiduloj. En la vico de la kredantoj troviĝas la esperantistoj de la modernaj tagoj (kaj tiuj kiuj en la momento de lia alveno estis lernantaj la lingvon) kiuj estas la elektitoj de Dio, sed inter ili 144.000 regos ĉielen kun Zamenhof (ĉu en la tuta historio de la religio Esperantismo ekzistis tiun grandan nombron da kredantoj?)

En la dua vico estos tiuj kiuj parolas la anglan kaj la perfiduloj kiuj hereze kreis novan religion "Idismo" (kaj ĉiuj aliaj herezaj religioj) kies ĉefa "sektestro" kune kun "Komisiono por la Altrudo de Murdiga Lingvaĉo" Tiuj kiuj estis volapukistaj devotoj rajtos esperantistiĝi kaj devos militi dum la fina batalo inter la esperantistoj kaj idistoj. Sed por eniri ĉielen la eksaj volapukistoj devos akiri atestilon de la Ĉe-kurso, preĝi sub la verda standardo kaj kanti kanzonon de DolchamarLa Trovita Generacio.

Inter la famaj supozataj detruotoj estas Hitlero, Stalino, Kabe kaj Kriĉjo. Kiam finiĝos la milito inter la bono kaj malbono, idistoj kaj angloparolantoj estos definitive ekstermitaj kaj nur la esperantistoj kaj eks-volapukistoj vivos en la Verda Paradizo. Laŭ la profetaĵo oni ne plu bezonos sunon ĉar ĝi estos anstataŭata de granda verda stelo.

Karakterizaj trajtoj

Apokalipsa literaturo estas propra ĝenro de literaturo.

Temas pri malkaŝo de sekretoj de Dio. Tiu Dio donas certajn ĝis tiam sekretajn sciojn al elektrita profeto. Ofte temas pri oferoj, kiujn la homo neniam el si mem povus ekscii: oferoj neniam jam okazintaj, kiel la Fino de la Mondo; la Lasta Juĝo, la celado de Dio, ktp.

La Etiopia libro Henoĥ estas la plej ampleksa Apokalipso, kiun ni konas.

En kelkaj Apokalipsoj la profeto ricevas sian scion en sonĝo, foje en vizio. Por la celata mesaĝo tio supozeble estas la plej taŭga metodo transdoni informojn.

Timo

Se io estas timinda, tio ne estas la Apokalipso. Ĝi estas nia forto. Povas kaŭzi timegon la malbonaj, homaj sintenoj. Tamen, eĉ tion ni devas superi, per la forto de taŭgaj paŝoj, farataj post nia integriĝo kun la Dia Saĝeco.

Ekster la Biblio

En la verkoj de multaj nuntemplaj psikuloj kaj mistikuloj (ekzemple de Gopi Krishna, Shri Rajneesh, Frannie Steiger, John White, Hal Lindsay kaj kelkaj dudekaj aliaj, kies nomon mi forgesis) ofte temas pri profetaĵo, ke la mondo estas survoje al nekonataj problemoj, inkluzive ĉio ebla speco da natura katastrofo de tertremoj al ŝanĝo de la polusoj. La plej multaj homoj estos detruataj, ĉi tiuj viziuloj informas nin dankinde. Ĉi tio kataklismo estas menciita de multaj kiel "Granda Purigado" aŭ "La granda lavado" kaj oni pensas, ke okazas kiel puno por niaj pekoj.

Priskribo de la Verda Paradizo

En la verda paradizo ne plu estos konfuziĝo ĉar ĉiuj parolos nur esperanton kaj oni vivos en eterna Universala Kongreso, homoj el la tuta mondo sensence parolos kaj ridos (neniam diskutos), oni aŭskultos bonkvalitajn E-muzikgrupojn (malaperos multaj el la nunaj ekzistantaj) kaj la prezidanto de la mondo ne plu estos mortulo sed la Reĝo de la Esperantistaro, Zamenhof.

Timo

—Mi tre timas la tagon de la lasta juĝo.

—Çu eble via konscienco estas malbona?

—Ne, sed mi ne povas elporti la sonoradon de l’trumpetoj

Etimologio

El Greko "`APOKALUPSIS", signifanta "revelata]o", "malkovigi". Kvankam ĉi_tia vorto simple signifas "malkaŝi", en ĉiam_taga lingvo, ĝi havas iĝata sama kiel detruega okazo, tia kiel ter-tremo priskribata (en eraro) kiel `apocalyptic. Dum la libro tiel nomata negocas kun la "malkaŝanta de la kolero de Dio sur sen_pentanta homaro en Lia prava Juĝaĵo", ĝi ankaw donacas la aperanto de Dia Gloro kaj de Lia Reĝolando, kaj de direkto, la dua Venanto de la Eternulo `Jesus_Christ.

Judismo

La "apokalipsaj" tekstoj ekskluditaj el juda religio ne estas ricevitaj en la Biblia kanono de la juda Biblio, same kiel multaj aliaj apokrifaĵoj (vidu: profetaĵo): ankaŭ la nura legado de tiuj estas malpermesita de la Halaĥo (tradicio).

Kelkaj Apokalipsoj

La plej malnova ekzemplo de l' ĝenro, kiun ni konas, estas la Biblia libro Daniel. Kiel sciate, laŭ Juda kompreno tiu ĉi verko ne apartenas al la - kutimaj - profetoj. Post longa fastado, Daniel atingas bordon de rivero, kaj tiam aperas al li iu ĉiela persono kiu donas revelacion (Daniel 10:2).

Johano de l' Apokalipso en NT, havas kompareblan sperton.

La Greka Apokalipso de Baruĥ, same kiel la Siriaka variaĵo diras ion tian al ni.

Tre ampleksa Apokalipso estas la Duakanona libro 2 Ezra.

Kelkaj el la apokalipsoj estis enprenitaj en la Septuaginton, kaj do fariĝis kanonaj en kelkaj eklezioj, sed aliaj ne.

La lastaj tagoj

Laŭ la Biblio, ni vivas en la lastaj momentoj de Dia pacienco kaj Gracieco. Profetecoj okazas antaŭ niaj okuloj. Ni atestas la mondon iranta freneza kaj kreskanta malpli-bona kun ĉiu pasanta tago. Ni observas ĉio iĝi malmola pagano en la Okcidenta civilata mondo. Ni vidas multo en la Preĝejo de la Eternulo Jesuo dronanta en malbela mondeco, kolereco, dormanta, sen_zorganta, konfuzata, ĵetata ĉirkaŭ per ĉia nova vento de kreda]o kaj en la manoj de lupoj kaŝanta kiel ŝafo.

La Europana Community (EC) estas en granda ŝanĝoj.

La nova mono, la EURO, estas jam lawleĝa uzaĵo, kaj estas cirkulanta en la poŝoj de Eŭropanoj depost Januaro 1, 2002, interŝanĝanta grupo de loka monoj en la plej-granda mona ŝanĝo kaj unuigaĵo en historio. Konsentaĵo estas ankaw kreskanta por la politika unuigaĵo de la anaj statoj, kiu formos la fina paŝo en la unuiganta procedo kaj el kiu Eŭropo levigos kiel potenco esti respektata kaj tiamaniere kreos la scenejo por la aperaĵo de la Antikristo.

Teknologio, kiu iĝos tre grava parto en ĉi_tiuj Lasta Tagoj, estas movanta tiel rapida ke ĝi estas malmole teni vojo de tuta la nova evoluaĵoj, -- (simple readi la dokumentojn de nova inventaĵoj kiu estas farita en 24 horperiodo, persono bezonus 25 jaroj).

Sen_solideco regas en tuta areoj de socio kaj en preskaw ĉia nacio: la ekonomio, societa inĝeniero, kulturo, medicina eksperimentoj, terurismo, ne_dependa kaj liberiĝa movadoj, rekord-rompanta vetera ekstremoj, homo-faranta media detruaĵo kaj tiel sur, estas sendanta sen-egalata ŝoka-ondoj al homaro sentanta sen_potenca re-agi kaj multa malpli kontroli la balanco de la balancilo, kaj en la procedo, iĝanta mortige sensenta.

La Meza Oriento, por unu motivo aw alia, estas konstante en la novaĵo, kiel Israelo malrapide kreskas iĝi la centra peco de monda atento kaj Jerusalemo iĝas la "ĝena ŝtono."

Rigardu, Mi faros Jerusalemon kiel taso de tremanto al tuto de la homoj ronde ĉirkaw.......Kaj en tia tago Mi faros Jerusalemon ĝena ŝtono por tuta homoj: tuto ke ĝenas ili_mem kun ĝi estos tranĉata en pecoj, kvankam tuta la popolo de la tero kolektas kune kontraw ĝi. `Zec_12:2,3

Flegeje

- Apokalipsa Libro mordis al mi la manon!
- Ĉu vi desinfektis ĝin?
- Ne ĝi tuj forfuĝis.

cs:Apokalypsa en:Apocalypse es:Apocalipsis ja:ヨハネの黙示録 pl:Apokalipsa pt:Apocalipse