Soldato

El Neciklopedio
(Alidirektita el Armeano)
Jump to navigation Jump to search
100px Gardu la familion!

Ĉi tiu artikolo propagandas samseksemon!

Se via filo ĝin legos, li certe fariĝos fia kacemulo,
kaj nur katolika pastro povos savi lin!

100px

"Me ne esas ateisto nek pacifisto, pro ke me esas emerita mercenario"

~ idisto

"La lancon pretan la rajdanta soldato ekatakis"

~ Fabio Bettani pri soldato

"La tri alternativoj "infanteriano", "soldato" kaj "peono" aliflanke lau mi ne taugas, do ni forstreku ilin"

~ Antonio De Salvo pri bonalingva soldato

"Dankon pro via atesto, Karulo"

~ Milokula Kato pri supra diraĵo

"Gejaj soldatoj, ve! Kiel hontige por nia iam respektinda GLAT-movado..."

~ Gejo pri soldato

"inter-trakt-ant-o estas la soldato kun blanka flago"

~ Renato Corsetti pri malkuraĝulo

"Edzeco kaj militservo estas la du formoj de liberforpreno sen verdikto"

~ anonimulo

"Eĉ plej granda malbono al bono kondukas."

~ Zamenhof pri milito kaj la korpoj de gesoldatoj

Soldato estas senranga militisto, ano de armeo. Kutime oni rilatigas ĝin kun la ina sekso, tamen, en la plej ampleksa senco ĝi ampleksiĝas al viroj, adoleksantoj kaj infanoj.

La preciza signifo dependas de lando al lando kaj de la kunteksto. Soldato povas esti:

 • La plej malsupera ano de la armea hierarkio.
 • Ĉiuj armeanoj, kiuj ne estas oficiroj.
 • Iuj armeanoj ĝenerale.

Soldato nomiĝas en kelkaj landoj petroldefendanto.


Konjektemeco

En la pafado unu soldato memvolulo neniel povis trafi la celon. La oficiro prenas lian pafilon kaj, rigardante lin kun riproĉo, diras : — Nu, vi estus trafema pafisto! La oficiro ekcelas. Paf! . . . maltrafo. — Jen kiel vi pafas! Li ekcelas la duan fojon — paf! . . . denove maltrafo. — Jen kiel vi pafas! La oficiro ekcelas la trian fojon — paf! li trafis. — Tiel oni devas pafi, diras la oficiro, redonante la pafilon.

Orientiĝo

Leŭtenanto al rekrutoj: „Antaŭ vi estas nordo, dekstre oriento, maldekstre okcidento kaj kio estas malantaŭ vi?“

„Belega vivo en civilo, sinjoro leŭtenanto.“

Kuirado

Komandanto demandas enviciĝantajn rekrutojn: „Kiu scipovas kuiri?“

Unu rekruto anoncas sin kaj komandanto demandas lin:

„Ĉu vi scipovus kuiri en tiel grandaj kaldronoj?“

„Mi kuiris ankoraŭ en la pli granda.“

„Kion vi kuiris?“

„Asfalton.“

DEZIRO

Du reklutoj atingas kazernon. Post kelkaj tagoj ili malsaniĝas je furunkozo. Oni ilin povas kuraci en kazerna flegejo. Iun vesperon prezentiĝas tie la kapitano. Li enketas komencante de la kuŝanto en la unua lito:

- Kion vi havas?

- Doloregan furunkon.

- Kie? Kie?

- Sur la postaĵo, ĝusta sur la anuso

- Kiel oni kuracas vin?

- Per jodotinturo: jodtinturaj peniktuŝoj sur al anuso.

- Ĉu vi deziras ion?

- Ne, Dankon!

La kapitano pasas al la dua.

- Kion vi havas?

- Fu- fu-furunkon en... en... en la... la gorĝo

- Kiel oni vin kuracas?

- Per jodpenikado en la gorĝo.

- Ĉu vi deziras ion?

- Jes, jes... ke oni ŝanĝu la penikon!!

Amvivo

Dosiero:1017.jpg
Usona soldatino

Militservanta soldato ricevas leteron de sia amata knabino. Ŝi skribas ke ŝi konatiĝis kun alia viro kaj enamiĝis al tiu, kaj sekve ŝi petas ke la soldato redonu ŝian fotaĵon. La ĉagrenita soldato petas ĉe siaj kun-militservantoj nenecesajn inajn fotaĵojn, kaj sendas tiujn al ŝi, aneksante mesaĝeton: "Kara, bedaŭrinde mi ne memoras ĝuste kiu el la virinoj estas vi. Bonvolu forpreni vian fotaĵon, kaj resendi al mi la ceterajn".

Forpermeso

Soldato petis du tagojn da forpermeso, ĉar li patriĝos baldaŭ.

Post kiam li revenis al la milita bazo, lia serĝento demandas, "Ĉu la bebo estas vira au ina?"

La soldato respondas, "Mi ankoraŭ ne scias. Mi informos vin post ĉirkaŭ 9 monatoj."

Pedofilio

La armeaj bazoj en evolulandoj altiras tiujn, kiuj deziras sekse ekspluati infanojn por grandaj monsumoj. La viroj kiuj partoprenas la seksan ekspluaton de infanoj ĉe tiuj instalaĵoj plejofte estas de industrilandoj kaj havas neniun konsideron por la infanoj.

Adulto

Homino estas mortonta. Ŝia edzo, kolonelo, metis al ŝi la demandon, kiun li volis meti ekde 30 jaroj: «Ĉu adultis vi?»

Mallaŭte ŝi respondis: «Jes, mia amo, sed nur dufoje.

Dufoje! Ne pli? Kaj mi pensis dum ĉiuj tiuj jaroj, ke vi estis ĉiam en la lito de la aliaj! Bonvolu pardoni min. Kun kiu?

— Ĉu vere gravas? Unufoje kun via generalo...

— La feklekulo!

— ... kaj unufoje kun via regimento.»

Civila vivo

Oficiro — Soldato, kio vi estas en via privata vivo?

Soldato — Sinjoro Leono.

Legpovo

Dum la dua mondmilito multaj pastroj fariĝis soldatoj. Al la kaporalo, kiu ekzamenis la novajn soldatojn, prezentiĝis fama germana profesoro kaj pastro. La kaporalo interalie demandis lin: « Ĉu vi vizitis lernejon?».

La pastro respondis: «Verŝajne jes, ĉar mi estas profesoro pri filozofio kaj teologio». «Tio ne interesas min», diris la kaporalo kaj trankvile skribis: «Li scias legi kaj skribi».

Akompano

Soldato – petveturanto haltigas aŭtomobilon kaj demandas ŝoforinon: „Ĉu vi deziras senpage soldatakompanon?“

Timo

Du soldatojn, dormantajn sub arbo vekas bruo. Unu demandas: „Kio estas tio, ĉu ŝtormo?“

„Ne, bomboj!“

„Tio estas bone. Mi timis, ke tio estas ŝtormo.“

Kelkaj tipoj de nesoldatoj

Estas kelkaj tipoj de pagaj batalantoj aŭ rilataj homoj ke ne estas laŭvorte soldatoj

 • berserko laŭ la PIV-a difino ja estas batalanto, sed ne soldato
 • flibustro estas pirato, do certe ne soldato
 • gladiatoro estas batalanto en cirko
 • komisaro laŭ PIV2 havas tri signifojn, neniu el kiuj estas soldata
 • konstablo estas policano en Britio, kie la polico ne estas parto de la armeo
 • kvestoro laŭ PIV2 havas tri signifojn, neniu el kiuj estas soldata
 • Mazepo estas propra nomo de kozako, kiu vivis ĉ. 1700; li certe estis soldato, sed ne eblas listigi ĉiujn soldatojn individue
 • midŝipano: estu prefere midŝipmano
 • ostaĝo: ne estas soldata rango. Certe soldato povas esti ostaĝo, sed li povas ankaŭ esti patro, kuiristo, junulo ktp.
 • pacifisto: jen ege stranga soldato
 • piloto: vidu "ostaĝo"
 • sbiro laŭ PIV2 estas policano
 • sipaĵo: prefere estu sipajo
 • spiono: Spionado estas kontraŭ la militista honoro
 • ŝerifo laŭ PIV2 havas du signifojn, neniu el kiuj estas soldata

Pafa praktiko

La pafekzercado de la novaj soldatoj ne estas plena sukceso. Unu rekruto ĉiam maltrafas la celon, kaj la serĝento furiozas: “Vi mallerta aĉulo! Denove vi maltrafis! Min vere ne ĉagrenus, se vi tuj irus post tiun muron kaj mortpafus vin.”
Trankvile la rekruto foriras malantaŭ la muron, kaj post kelkaj sekundoj oni aŭdas pafon de tie. La serĝento kuregas terurite ĉirkaŭ la muron. Jen staras la rekruto kun fumanta pafilo kaj mizere konfesas: “Mi maltrafis denove.”

Sekreto

Kvar soldatoj portas lignoskatolegon. Maljunulo iras preter ili kaj li demandas?

--Kion vi portas?

--Tio estas militsekreto –ili respondas.

--Ĉu tiom peza estas tiu ĉi skatolo?

--Diable, kial ĝi ne estus peza, se ĝi estas plena de raketoj.

Idista soldato

Che militala tribunalo en certena lando:

 • Esperantista soldato: Jes, Sro! Mi mortigis tiun viron. (honesta)
 • Juda soldato: Ica viro certe mortis....forsane da me. (logikoza)
 • Islamana soldato: No! Nule me! Allah ocidis ican viron. (religioza)
 • Komunista soldato: No! Ne me, ma mea Marxismo ocidis ican viron. (falsa)
 • Idista soldato: Mea REVOLVERO ocidis ica viro. (-PERSONIGO-)

Pensado

Idista suboficiro demandas:

"Pro quo civiloi dicadas, ke militistoi esas stultay? Se civiloi esas tante sajay, pro quo ili ne marchadas rangizita, quale ni, militistoi?"

Manĝo

Unu generalo demandis unu junan soldaton, ĉu estas sufiĉa por li la porcio da pano, kiun li ĉiutage ricevas.

— Jes, Via Generala Moŝto.

— Kaj eble io ankoraŭ restas?

— Jes, Via Generala Moŝto.

— Kion do vi faras kun la restaĵo?
— Mi ĝin formanĝas, Via Generala Moŝto.

Amo al patrolando

En la unua tago de la militistservo, la rekruto plendis pri la manĝo:

- Mia supo estas plena je tero!

Kaj la serĝento:

- Ĉu vi ne venis ĉi tien por servi la patrion?!

- Efektive mi venis, sinjoro. Sed ne por manĝi ĝin!

Razado

Serĝento demandas: "Soldato, ĉu vi hodiaŭ jam razis vin?" "Jes". "Sekvontfoje razante vin staru pli proksime al via razilo!"

Klugoj

Serĝento insultas maltrafadintan soldaton:

Infero kun ̧ĝia diablaro! vi, sentaûg-ulo! vi, kiu tiel malŝparas la kuglojn..

— Sed, mi ŝparas la celtabulojn.


Laŭvorte

Leŭtenanto Pavliĉek (AL SIA SERVANTO): Iru al sinjoro çefleûtenanto Preÿkules, kaj diru al li, ke hodiaû vespere mi atendos lin por trinki tason da teo, — kaj se li diros, ke li venos, alportu 50 cigaredojn.

La servanto ( AL ĈEFLEŬTENANTO PREŸKULES): Sinjoro leû-tenanto Pavliĉek tre volonte atendos vin hodiaû vespere por trinki tason da teo, — kaj se vi venos, alportu 50 cigaredojn.

Rekrut-ekzameno

Okulsano

Kiam iu devis soldatservi, li provis liberiĝi de tiu devo, deklarante dum sankontrolo al la kuracisto ke li estas miopulo.
'Sed vi ne havas okulvitrojn,' tuj rimarkigis la militserva kuracisto. 'Kiel vi do volas pruvi vian aserton?'
Rekrutoto iom hezitis, poste ĉirkaŭrigardis.
'Bonvolu rigardi al la plafono,' li subite diris, 'tie en la angulo. Ĉu vi tie vidas la etan muŝon?'
'Jes,' la kuracisto ridetante atestas, 'mi bone vidas ĝin.'
'Sed mi ne,' rekrutoto kontente deklaras.

Pantalono

Rekruto: Sinjoro serĝento, tiu çi pantalono estas malva-sta por mi.

Serĝento: Tio ne povas esti vera. (AL LA ROTESTRO): Do-nigu nur duonporcion da nutraîo al tiu çi homo!

Naĝado

Post ekzameno, kuracista oficiro demandas al la junulo "Kien vi ŝatus esti sendota?"
"Mi pensas ke mi tre ŝatus rekrutiĝi ĉe la maristaro"
"Ĉu vi povas naĝi?"
"Kial, ni ne plu havas ŝipojn?

Militarismo kiel kultura stilo

Militarismo kiel kultura stilo estas karakterizita per la troigita valorigo de armeaj hierarkioj, armiloj, ordenoj, uniformoj (kiuj en festaj eventoj povas anstataŭigi elegantajn privatajn vestaĵojn), paradoj, mitoj, ritoj kaj la komunikaj stiloj de ordono kaj obeo. Ofte la apliko de perforto kiel en militoj kaj la rilataj konsciaj statoj kaj emocioj estas glorigitaj kaj armeanoj estas heroigitaj. La soldato iĝas manekena modelo por la socio. Ekzemploj por tiaspeca socia ordo estas la Germana Regno inter la jaroj 1871 kaj 1914 kaj Nazia Germanio.

Escepte militarismaj ŝtatoj laŭ tiu difino, kiel ekzemple la regno Prusio sub la soldata reĝo Friedrich Wilhelm la 1-a, kiu tute ne militis, aŭ la Germana Regno inter la jaroj 1871 kaj 1914, kiu implikiĝis en malmultaj militoj, ne nepre signifis fortan realan militadon, dum aliaj ŝtatoj, kiuj ne estis kulture militarismaj, sed konsideris militadon praktika politika instrumento, kiel ekzemple la demokratia Usono, engaĝiĝis en multnombraj militoj.

Hierarkio

- Kamarado ĉefserĝento, ĉu tankoj flugas?
- Ĉu-u?! Tankoj?! Kiu diris tian fistultaĵaĉon al vi?
- Kamarado majoro.
- Ĉu kamarado majoro? Nu... Nu, foje-foje ili flugas, sed malalte, tre malalte.

Kaporalo

Kaporalo (de la itala capo corporale "ĉefo de grupo") en armeo de kelkaj ŝtatoj estas la plej alta soldata rangoŝtupo en aliaj ĝi estas la plej malalta suboficira rango. La kaporalo gvidas la plej malgrandan unuon de armeo, ĉ. 12-20 soldatojn. En NATO rango de kaporalo egalas al standartigita rangokodo OR-4.

Doloro

Prezidentoj de Usono, Francio kaj Rusio ekdisputis, kies soldatoj estas pli fortaj kontraŭ doloro. Ili decidis preni po unu soldato por kontrolo. Sekvatage venas usona kanonisto. Prezidento de Usono rekte frapas lin kontraŭ ties dentoj. La kanonisto nur grimacetis. Prezidento de Usono demandas:
- Ĉu estas dolore?
- Yes, mister President.
- Sed vi ja povas elteni?
- Usonaj kanonistoj povas elteni ĉion!
- Bravulo!

Prezidento de Francio prenas de sia sekvantaro sabron, venas al franca paraŝutisto kaj pikas ties ŝultron. La parashutisto dentogrincas, sed plu staras. Prezidento de Francio demandas:
- Ĉu estas dolore?
- Oui, Monsieur le President.
- Sed vi ja povas elteni?
- Paraŝutistoj de Francio malrespektas doloron!
- Bravulo!

Prezidento de Rusio prenas de siaj gardistoj pistolon, venas al rusa soldato kaj pafas rekte en ties piedon. En la boto aperis truego, sed la soldato eĉ ne grimacetis. Prezidento de Rusio demandas:
- Chu estas dolore?
- Tute ne!
La aliaj prezidentoj:
- WOW! Brilege! Super!

Rusia prezidento kontentegas. Poste li denove venas al la soldato kaj flustre demandas:
- Ĉu entute ne estis dolore?
- Ne!
- Bravulo! Nun vi fariĝas leŭtenanto.
- Dankon! Sed ĉu eblas ankau ricevi normalajn botojn? Mi ja havas 40-n grandon, sed en nia provizejo jam la duan jaron troviĝas nur 45-grandaj.

Sonĝo

Soldatoj kampumas, kaj dormas po tri en la sama tendo.

Matene, unua soldato vekiĝas bonhumora: "Ha, kia agrabla nokto. Dum la tuta nokto mi sonĝis ke bela virino karesas mian kacon."

"Ĉu vere?" miras amiko. "Ankaŭ mi havis precize saman sonĝon."

Kaj la tria, kiu dormis inter la du aliaj, diras: "Vi estas bonŝancaj. Dum la tuta nokto mi sonĝis ke mi estas en boateto kaj remas, remas...."

Dizertado

Dizertado estas heroaĵo tiam, kiam oni sendas vin al maljusta milito. Sed kiam temas pri justa milito (ekzemple, kiam necesas defendi sian Patrion), dizertado estas malheroaĵo. Ĉu ne?

Alie

Junulo ne volas soldatiĝi, pro tio ĉe rekrutigo li transdonas al la kuracisto ne sian urinon, sed tiun de sia amikino, kiu havas diabeton.

Post unu horo, kiam la analizo estas preta, la kuracisto diras al li:

"Mi havas por vi kaj bonan kaj malbonan sciigojn. La malbona estas, ke vi havas diabeton."
"Kaj kio estas la bona?"
"Vi estas graveda."

Ĉu soldatoj estas faksiloj?

<poem>

Ne permesas la juĝistoj Nomi ilin nun murdistoj. Ĉar soldat' sentas pekeme Man' sur kor', diras kortreme Man' sur la bibli', voĉĝeme: "Vi ne nomu nin murdistoj."

Nu, sed kiel ilin nomi? Ĉu faksiloj? Sak' por vomi? Vagularoj idgeneraj? Ludovikoj viv-oferaj? Ne konante bonon, gracon Ili estas ĉu subtasoj? Ĉu misiloj? Kontrabasoj? Legolasoj? Ananasoj? Ne spitante la ordonon: "Marŝ', kaj alten la kojonon!" Ili ja malfreŝaj ŝtrumpoj Eble estas nur stumpoj Kaj kazerne enuantaj Punkmuzikon aŭskultantaj.

Mi murdistojn kiel nomu? Ĉar terure mi misvortus, Se mi l' vortojn tiel tortus.

stultulo ilin konu kaj murdistojn tiel nomu.

Wiglaf Droste

</poem>

ja:軍人 pt:Soldado sk:Vojak th:ทเห่อ zh-tw:菜鳥