Bofilo

El Neciklopedio
Jump to navigation Jump to search

"Edzigu filon, kiam vi volas, -- edzinigu filinon, kiam vi povas"

~ Zamenhof

"Tio ĉi estas MULTE PLI BONA OL NENIO"

~ Bofilo

"Esperantisti komprenas idisti facile"

~ Idisto pri la supra diraĵo


Bofilo estas edzo de la filino (nuntempe ankaŭ eble edzo de la filo).

Elekto de bofilo

Templano edzinigis sian filinon je homo tre bona, sed malriĉa, « ĉar, li diris, mia filino pli volas homon sen havaĵo, ol havaĵon sen homo ».

Boneco

Mia bofilo estas nekredeble bona viro. Li portas min ĉiutage ien. La bofilo rezigne aldonas: Estas ja vere, sed mia bopanjo ĉiam sukcesas reveni. ;o/

Bone

La bopatrino svenas.

Konjakon, konjakon rapide! — ekkrias la bofilo.

Ĉeestanta sinjorino diras: Pli bone estus uzi akvon malvarman.

— Jes, jes, — respondas la bofilo, — la akvon malvarman por la bopatrino, sed la konjakon por mi

Samo

"Ĉu vi venas por mono?" la bankisto demandas al juna vizitanto.

"Ne, sinjoro," tiu respondas. "Mi venas por peti de vi la manon de via filino."

"Nu! Ĉu mi ne diris!?"

Utilo

Sinjoro kun ĝojo sciigas hejme:

-- Imagu, ĉesis mia reŭmato.
-- Diable! -- intervenas bopatrino akre. -- De kiu ni ekscios, se ŝanĝiĝos la vetero?

Bofiliĝonto

Junulo, kiu soldatservis kiel aviadisto en Afriko, montras fotoalbumon al la gebopatriĝontoj:

- Jen, rigardu ĉi tie! Mi estas vid-al-vide kun orangutango.

La sinjorino, senhezite:

- Kaj vi estas tiu dekstre, ĉu ne?

Problemeto

La patrino: Konfesante la veron, kara filino, la inĝenieron havi kiel bofilon tre plaçus al mi.

La filino: Mi havus nenion por kontraûdiri, se mi ne estus via sola filino.

Negrave

„Kial vi estas tiel malgaja, najbaro?“

„Do mi havas kvin filinojn sed nek unu bofilon.“

„Ne gravas, mi havas unu filinon kaj jam la kvinan bofilon.“

Prefere

- Sinjoro, mi dezirus edziĝi al via filino. Ĉu vi konsentas?

- Ĉu vi jam parolis kun mia edzino?

- Jes, sed tamen mi deziras edziĝi al via filino.

Ŝerco 1227

Kuŝas bopatrino sur mortolito, rigardas tra fenestro kaj diras al sia bofilo: „Vidu, Rudko, rigardu la belegan tagon ekstere kaj kiel bele brilas la suno. Homo eĉ ne emas morti.“ Bofilo alkuras al fenestro, surtiras kurtenon kaj diras: „Ne distriĝu panjo, koncentriĝu.“

Bona bofilo

Homeless Man.jpg
-- Mia bofilo estas dibenita, bonega homo -- fanfaronas la bopatrino. -- Li portas min eĉ al la plej malproksimaj lokoj.

La bofilo rezigne aldonas:

-- Vere. Sed ŝi revenas de ĉie!

Kialo

„Kial vi estas tiel malgaja, najbaro?“

„Do mi havas kvin filinojn sed nek unu bofilon.“

„Ne gravas, mi havas unu filinon kaj jam la kvinan bofilon.“

Elekto de bopatro

- Do ĉu vi volas iĝi mia bofilo?
- Honeste, ne. Sed mi ne vidas alian manieron por edziĝi al via filino.

Ĝojo

-De kiom da tempo vi estas edziĝinta?

-De kvin jaroj

-Kaj vi ankoraŭ havis nenian familian ĝojon?

-Kiel ne? …Pasintjare mi enterigis mian bopatrinon…. ;o)

Inter bopatroj

1

Ĉu vi estas kontenta je via nova bofilo? — Ho, ne forte, mi faris tre malbonan elekton. — Per kio? — Vidu, mia kara, li ne povas trinki, li ne scias ludi karnavalon, kaj al ĉio li havas ankoraŭ mirindan talenton de parolado. — Kion do vi volas? mi vin ne komprenas! Tio ĉi estas ja ĉiuj nur tre bonaj ecoj! — Sed vidu : li ne povas trinki kaj trinkas, li ne scias ludi kartojn kaj ludas; se li ne estus granda parolanto, tiam mi sola scius, ke li estas malsaĝa, — nun la tuta mondo tion ĉi scias.

2

Dosiero:837711905-5.JPG
Gratulon! Via bofilo havas belajn samideaninojn!

Renkontiĝis du malnovaj amikoj post multaj jaroj kaj demandadas unu la alian pri bonaj novaĵoj. "Ambaŭ miaj infanoj kreis familiojn." respondas la unua. "Kaj ĉu ili estas feliĉaj?" "Bofilon mi ricevis bonan, li amas mian filinon. Matene li ellitiĝas frue, preparas kafon kaj portas ĝin kun kuko en la liton de la edzino." "Kaj pri la bofilino ĉu vi estas kontenta?" "Ne tre. Matene ŝi kuŝas longe en la lito. Mia filo devas kafon prepari kaj porti ĝin al ŝi!"

Post la morto

Animoj atendas en longa vico antaŭ Sankta Petro. Chiuj sopiras eniri en la ĉielon.

-- Mi estis edziĝinta, ankaŭ bopatrinon mi havis.
-- Venu, kara mia kompatindulo, eniru. Vi meritas esti beata post kruela sufero.

De la fino altrudeme ŝovas sin antaŭen alia animo:

-- Mi eĉ trifoje estis edziĝinta.
-- Iru tuj rapide al la infero! Ni akceptas ĉiujn malfeliĉulojn, sed idiotojn jam eĉ unu ne.

el:Γαμπρός