Domo

El Neciklopedio
Jump to navigation Jump to search

"En la domo de mia patro ekzistas multaj loghejoj"

~ Jesuo pri sia domego

"La frunto de la dono estis kovrita per murmuraj plotoj"

~ P. E. Schwerin pri domo

"Tio ne signifas, ke domo ne povas esti loĝejo"

~ Marcos Cramer pri supra diraĵo

"Se domo konsistas el unu sola loĝejo, tiam oni nepre ne parolas pri "apartement" aŭ "lägenhet""

~ Andreas Kueck pri supraj diraĵoj

"Ha ! la raveco de domo ne kuŝas en tio, ke tiu onin ŝirmas, aŭ onin plivarmigas, aŭ ke oni posedas ties murojn. Sed ja, ke ĝi estas lentege entavoligita tiunj stokojn da dolĉo. Ke ĝi konsistigas enfunde de l’koro tiun malhelan montblokon, el kio kiel fontoakvoj naskiĝas revoj"

~ Antoine de Saint-Exupéry pri konstrumetodoj

"Akvo ruinigas domon, zorgo ruinigas homon"

~ Morteza Mirbaghian pri avantaĵoj de alkoholo

"La plej malvarma domo, estas tiu de sola homo"

~ Morteza Mirbaghian pri agrabla plaĝa domo

"Ankaŭ la sidejo de unuiĝintaj nacioj en novjorko estas “vitra domo”, tamen ne forcejo"

~ Antonio De Salvo pri vitra domo

"Aliaj domoj, aliaj homoj"

~ Zamenhof pri domo

""kanguruo-domo" estus domo, en kiu oni prezentas multajn specojn de kanguruoj."

~ Renato Corsetti pri kanguruoj

"Mia domo estas mia kastelo"

~ reĝo pri domo

Domo estas vorto, kiu rimas kun homo, komo, nomo, pomo, Romo, vomo, ktp.

'Do mo estas frazo, kiu signifas: "sekve la litero M".

Domo estas anagramo de modo.

Posedo

Oni ludis pokeron tra tuta nokto. Finfine mastrino de la loĝejo ekkoleris:
- Ĉu vi iam ĉesos tiujn ludojn en nia domo?!
La edzo:
- Mia kara, ĝi jam ne estas nia domo!

Esperanto

Domo de Esperanto estas societo en Paris por disvastigo de Esperanto (v. Francujo.)

Nobleco

Dama domo en densa odoro dronas.

Domo kaj Hejmo

Pli garandaj domoj, pli malgrandaj familioj.

Logikemo

- Hej knabo, - diris sinjorino al la knabo staranta apud domo, - ĉu via patrino estas hejme?
- Jes.

La sinjorino frapis la pordon. Neniu aperis...

- Ĉu vi ne diris, ke via patrino estas hejme, knabo?
- Jes, ŝi estas hejme. Nur ni ne loĝas en tiu ĉi domo...

Rapide

Ebriulo amblas survoje hejmen el la drinkejo. En la malluma strato li kolizias kontraŭ sinjorino, kiu konsternite vangofrapas lin. La ebriulo ekpensas:

- Mi eĉ ne supozis tiel rapide alveni hejme.

Alie

- Ĉu via panjo estas hejme ?
- Ne , sinjoro, ŝi foriris .
- Kiam ŝi revenos ?
- Atendu momenton, mi tuj demandos ŝin.

Stalo

— Kaj kiom kostas tiu çi loĝejo?

—̄Ĝi kostas por jaro mil kronojn.

— Çu estas en ̧ĝi stalo?

Ne. Sed kial stalo? Vi ja ne havas çevalojn.

— Ne por çevaloj, sed por tiu bruto, kiu konsentus pagi mil kronojn por tiu çi loĝejo.

Aĉetado

Volapukista paro volas aĉeti domon, kaj do vizitas kelkajn. Unu el ili tre plaĉas al ili, sed dum la vizito ili ekaŭdas inferecan bruegon de proksime pasanta trajno. La domvendisto, iom embarasita, provas malgravigi la fenomenon:

"Vi sciu, oni aŭdas tiun bruon nur la unuajn du aŭ tri tagojn; poste oni ne plu atentas ĝin. Do ne maltrankviliĝu."

"Ne zorgu pri tio," ili respondas al li. "Ni simple pasigos la unuajn tri tagojn en hotelo!"

ELEKTO DE LA LOĜEJO

Helena havas du filinojn ĵus edziniĝitajn:

- Miaj bofiloj volas loĝigi min, kiu en Romo, kiu en Ĝenovo.

- Kiaj bonaj bofiloj!

- Verdire, kiu loĝas en Romo, volas min en Ĝenovo, kaj kiu loĝas en Ĝenovo, volas min en Romo.

Tuboj

Sinjoro Novák volas aĉeti dometon, sed al li ne plaĉas multe da fabrikfumtuboj en ĉirkaŭaĵo. Posedanto de dometo trankviligas lin: „Dum labortagoj ĉi tie estas tiom da fumo, ke fumotuboj ne estas videblaj.“

Asekuro

Vilaĝano asekuris sian domon kontraŭ la fajro. Kiam li ricevas la kontrakton de l’asekuro, li demandas:

— Kiom mi ricevus, se mia domo brulus morgaû?

— Nu, — diras la asekuristo, — vi ricevus certe tri aû kvar jarojn de puno en malliberejo.

Nova hejmo

Eĉ honestaj filinoj ofte devojiĝas de la kutima virta pensmaniero, kiam ili fianĉiniĝas kaj komencas antaŭzorgi pri la konstruo de propra nesto. Mi memoras, ke mia fianĉino kolektadis en apartaj kestoj kaj kofroj la donacojn, kiujn ŝi ricevis por la estonta hejmo; sed fojfoje ankaŭ kelkaj nedonacitaj objektoj el la gepatra hejmo, ornamaĵoj el porcelanokristalvitro, erartrovis sian vojon en ŝiajn trezorejojn.
Poste, kiam ili brile fieris en la propra hejmo kaj mia bopatrino unuafoje vizitis nin, ŝi nur milde kaj bonkore okulridis: “Infanoj, ĉirkaŭrigardante ĉi tie mi sentas min vere kvazaŭ en mia propra hejmo.”

• ˚ ˚ •。★° * • ˚ ˚ •。★ 。 ° ˚* _Π_____*。*˚★ 。* 。*。 • ˚ ˚ •。★
• ˚ ˚ •。★˚ * * • ˚ ˚ •。★˛ •˛•*/______/~\。˚ ˚ ˛★ 。* 。*★ 。* 。*
• ˚** *• ★ * • ˚ ˚ •。★˚ ˛ •˛• | 田田|門| ˚ * • ˚ ˚ •。★ * • ˚ ˚ •。

pt:casa