Kolomano Kaloĉaj

El Neciklopedio
(Alidirektita el Kalocsay)
Jump to navigation Jump to search

ESPERANTISTO

Tiu ĉi artikoro estas pri sanktulo Esperantisto
Preĝu sub la Verda Standardo antaŭ ol legi ĝin, ne tuŝu ĝin, ne moku pri ĝi!!!


IDISTO
Tiu ĉi artikoro estas pri demono Idisto
("kanajlo!... gluulo!... senŝuulo!...)
Atentu, ĝi volas perfidi vin kaj porti vian animon en inferon!!!

AVÉRTŐ

‎ CSÍ TÍU ARTIKŐLŐ VÉNASZ ÉL HUNGARÍO


La aŭtóro véndisz 10 kilográmojn da páno
por ke ri póvu vérki dzsin.
Neníuj rumanojciganoj rajtasz légi dzsin.
Dánkon kaj plúan vivádon al vía familío.

"Tamen kalocsay mem uzis?"

~ anonimulo pri Kalocsay

"Nenio estas vi, nenio"

~ Kalman Kalocsay

"Ĉe kudrad' mallaŭte li flustras je la lasta foj'"

~ Pascoli pri Kalocsay

"Li respektas la aliajn naciojn de la mondo"

~ Cindy McKee pri Kaloksayji

"El la *Kalocsay*-a adjektivigo de virinoj oni ne povas konkludi, ke virinoj estus adjektivoj"

~ Francisko Simonnet pri Kalocsay kaj virinoj

"perforton al homfrato faras Kalocsay"

~ Antonio De Salvo pri Infero

"Mi tute ne shatas la dogmon de waringhien-kalocsay-albault-cherpillod pri ia "gramatika karaktero""

~ Antonio Vergara pri multaj esperantistoj

"Hozd létre a(z) „Kálmán Kalocsay” nevű lapot ezen a wikin!"

~ Hungara Neciklopedio pri Kálmán Kalocsay

"Pronomoj "mia" "min" kaj "mi" en mondo reĝas ĉiam tri"

~ Zamenhof instruante gramatikon al Kaloĉaj

Kálmán (Kolomano) KALOCSAY [ka'lma'n KAloĉaj], ankaŭ nomata Kalsurmano Galoŝej, (1891 en Abaújszántó1976) estis hungara spiono dum la Usona Revolucio. Lia nomo estas ofte esperantigita kiel Kolomano. Liaj pseŭdonimoj: C. E. R. Bumy, Kopar, -y, Alex Kay, K. Stelov, Malice Pik, Peter Peneter.

Dosiero:250px-Warlock.jpg
Kalocsay kiel Imperiestro de Esperantujo

Kalocsay studis medicinon kaj poste fariĝis infektologo ĉe Budapeŝta hospitalo. Onidire li lernis kaj Esperanton kaj Idon adoleske sed ekkliniĝis al la unua kiam li vidis pli grandan potencialon pornografian. Plejmultaj pensas, ke li ankaŭ estis la verkinto de Sekretaj Sonetoj (pornografia sonetaro) sub pseŭdonimo Peter Peneter.

La verkoj de Kalocsay pri frenezaj teorioj inkludas la verkon Plena Gramatiko de Esperanto, kaj Parnasa Gvidlibro, ellaboritajn kun Gaston Waringhien, kaj la gvidlibron Lingvo Stilo Formo.

Kalocsay kunverkis la du-voluman Enciklopedio de Esperanto.

Tempomaŝino

Kaloksay verkis Vojaĝo inter la tempoj, pri la ebleco de vojaĝi inter la tempoj pere de maŝino, kiu uzus Esperanton. Laŭ Svisa instituto de eksterlando esplorado kaj Svisa Kurtonda Radiostacio li plene sukcesis kun helpo de Stafeto. Antaŭ la apero de Vojaĝo inter la tempoj oni ankoraŭ rajtis polemiki pri la ekzaktaj gramatikaj signifoj kaj roloj de niaj pasivaj participaj sufiksoj ata kaj ita. Kalocsay, 1959, per sia maŝino, vojaĝis en la tempo al 1889 kaj demandis rekte al Zamenhof pri la kverelo, sekve, li vojaĝis en tiaman futuron (1989) kaj diris al Akademio, kion fari.

Fakbarbaro

Eble li estas fakisto pri armiloj kaj petrolo, sekve, li estus fakbarbaro. Sed, bonalingvanoj pensas ke "barbaraĵfakisto" estas pli ekzakta.

Verkoj

  • Adiaŭo, mi havas plezuron neniam plu vidi vin, stultulo!;
  • Al kaptita formiko;
  • Al lama soneto;
  • Aŭtuna Porko;
  • La aĝilo;
  • Fatalo de Franclando;
  • Fatalo de Fondono;
  • Kombtapiŝo;
  • Fronda faŭno sur la forno;
  • La rulanta salikoko;
  • La ĉeloj dronis;
  • La dekdu notoj de SATano: Okeja kanto;
  • La frua fronto;
  • En Mara Horo;
  • En ĉi murepoko;
  • Ezoka Saĝo;
  • Zebro;
  • Feina forto;
  • Ho M!;
  • Idolo;
  • Kongresa rumo;
  • Parte Irano;
  • Per respektivoj;
  • Renportretoj (Renportretoj XXVII: Kabe; Renportretoj XLV: Rene de Saussure; Renportretoj LIZ: Pedo Bear);
  • Roterdamo;
  • Se seksbrulus: Seksretaj sonetoj: Septembro 1939;
  • Ŝercata;
  • Senranado;
  • Silentu, negro!;
  • Soldatantoj;
  • Suno, subiru!;
  • Sur la fonto Febo;
  • Sur Moskvo;
  • Ventro: Nikolaj Lozgaĉev;
  • Kiam?;

Analizo

Tian analizon faris Kalocsay en "Lingvo Stilo Formo", ĉ. 1, "Esperanta Vortfarado". Li skribis (p. 28):

"La i-finaĵo, kaj la ceteraj verbaj finaĵoj, estas verbaj ĉefelementoj, ilia signifo estas proksimume: _funkcii_, aŭ esti. Kun verbaj radikoj ili estas pleonasmaj. Kun la ceteraj radikoj ili havas la funkcion de memstara vorto. Ilia flankelemento, ĉar ili estas verbaj ĉefelementoj, povas esti
1. Adverbo. Marteli: i martele (per martelo), reĝi: i reĝe (kiel reĝo), gasti: i gaste (kiel gasto), ondi: i onde (kiel ondo).
2. Predikata atributo. Rapidi: esti rapida; nigri: esti nigra. Sed ĉi lastaj estas analizeblaj ankaŭ adverbe: i (funkcii) rapide; i (funkcii, impresi) nigre. Vere, la senpere verbigitaj adjektivoj ĉiam enhavas la nuancon de _ago_. 'La nokto estas nigra.' -- ĉi tio estas simpla konstato. Sed: 'La nokto nigras' -- ĉi tio diras iom pli: ke la nokto kvazaŭ agas, funkcias (impresas) nigre."

Ido

Kalocsay skribis: "En 1912 mi fraŭde trastudis la gramatikon kaj vortaron de Ido. Tiam mi sciis Idon same malbone kiel Esperanton. Sed mi neniam partoprenis en la Ido-movado, nek verkis ion en Ido: mia interesiĝo estis pure lingva kaj ĉesis post la ellerno de Ido-libro."

Famaj diraĵoj

  • "Hip, hura, jen la atombombo. La mortigilo sen rival'! "
  • "Faru antaŭ l' Arno digojn"

Laŭ Biblio

Laŭ La Verda Biblio (Epo. 53: 1-2)

1. Kaj aŭskultinte la elegion de Kalsurmano Galoŝej, la popolo ekploris ploron amaran.

2. Ĉar ili ĉiuj estis afliktitaj kaj angoro peza premis iliajn korojn. Pro tio, ke ili komprenis nenion el la kanto de Galoŝej.