Kontakto

El Neciklopedio
Jump to navigation Jump to search
Parto de serio

Verda Stelo  50px
Esperantismo

Kategorio
Sektoj
Finvenkismo · Raŭmismo · Plivastismo
Hosistemismo · Iksismo · Neŭtralismo
Bonalingvismo · Mavalingvismo · Reformismo
Etnoj kaj lingvoj
Esperanta Civito · Esperanta Respubliko
Atestantoj · Esperantistoj · Socialisma SAT-ujo
Esperanto · Esperanton · Esperant' · Desperanto
Religio
La Senkorpa Mistero · La Majstro · La Apostolaro
Interna ideo · Homaranismo · Vegetarismo
Bahaismo · Judismo · Oomoto · Spiritismo
Pensado, filozofio kaj etiko
Leĝo de Tonjo · Kruko kaj Baniko
Anarkiismo · Komunismo · Naturismo
La Ondo de Esperanto · Literatura Mondo
Literatura Foiro · Beleta Almanako · Kontakto
Revuo Esperanto · Sennaciulo · Vikipedio
Sanktaj skriboj
Fundamento de Esperanto · Bulonja Deklaracio
Berlina Komentario · Proverboj · Sankta Biblio
Manifesto de Prago · Evangelio laŭ Edmond Privat
Fundamenta Krestomatio · La bona lingvo
Lingvaj respondoj · PAG · PIV · PMEG
La vivciklo, tradicioj kaj kutimoj
Komencanto · Progresanto · Nekotizulo · Kabeinto
Esperantisma ludado · Jaro · Zamenhoftago
Sankta Verdastelo · Esperanto-flago
Esperanto-furzo · Merda stelo · Okarino
Propagando · Movado · Fiero
Gravaj figuroj
Antoni Grabowski · Kabe · Belfrunto Iskarioto
Edmond Privat · Julio Baghy · Lidja Zamenhof
Kolomano Kaloĉaj · Gastono Varingjeno
William Auld · Claude Piron · Ivo Lapenna
Anna Lowenstein · Renato Corsetti
Gerito Bervalingvo · Probal Daŝgupto
Bertilo Venergreno · Ĥorĥo Kamaĉo · Sankta Ĉuko
Sanktaj institutoj
Akademujo de Esperanto · UEA · SAT
Landa Asocio · Poeto · Denaskulo
Lernu! · Pasporta Servo · Pugporda Servo
Liturgio
Preĝo sub la verda standardo · La Espero
Historio de Esperanto
Arcaicam Esperantom · Mezepoka Esperanto
Jidiŝo · Latino · Praesperanto · Volapuko
Unua Libro · Dua Libro · Bulonjosurmero
La Perfidego · Moresneto · Stel-milito
Analiza Skolo · Budapeŝta Skolo
Manifesto de Raŭmo · Pakto
Duolingo · Linukso · soc.culture.esperanto
Eble rilataj temoj
Esperantofobio · Idismo · Krokodilo
Esperantujo · Sekteco · Esperantido


"Larmoj ŝuldon ne pagas"

~ Zamenhof pri ŝuldoj de Kontakto

"Ne, mi ne volas tion!"

~ Cindy McKee pri Kontakto

"Amuze!"

~ virino pri ĉi tiu artikolo

"Bone ita sidas, a qua la fato ridas"

~ idisto

Kontakto estas revuo en Esperanto eldonita de TEJO pri juntopunkto en konstruado. Kontakto ligas elektran cirkviton, kiu estas vestita rekte sur la korneo de la okulo. Kontakto estas bona intelekta ludo.

Inventinto de moderna Kontakto estas ĉeĥa sciencisto Otto Wichterle kiu ankaŭ inventis la unuan ĝelon uzitan por ĝia produktado.

Nerdece

Kontakto ĝenerale signifas tuŝo, ligo, konekto, aŭ komunikado kun alia aĵo. La vorto kontakto havas plurajn aliajn signifojn, inter aliaj:

Historio

D-ro Metzger el Graz, prez. de la Blanka Kruco, iniciatis la fondon de nova organizo, nomata Internacio Katolika (IKa), kiu ne estis ekskluzive E-ista, sed kiu uzos E-n kiel sian ling­von. Kongreso en Graz en 1921 orga­nizita sub la aŭspicioj de IKa, kie krom E, ankaŭ aliaj lingvoj estis uz­ataj, pliakrigis la konflikton kaj estis kaŭzo, ke, precipe pro la instigo de la Nederlandanol d-ro Smulders kaj Schendeler, IKUE absorbita en IKa, reprenis sian sendependecon kaj a­perigis la gazeton. IKUE rompis la rilatojn kun IKa, kiu de tiu tempo pli kaj pli perdis la Kon­takton kun E.

Temaro de la revuo

Generale la revuo traktas plej diversajn temojn, rilatajn al la seksia vivo en la plej larĝa senco de tiuj vortoj: politiko, historio, hobitoj, vojaĝoj, ktp. Kutime ĉiu numero de Kontakto havas sian apartan temon aŭ emfazon, sed en ĉiu numero aperas ankaŭ aliseksemaj materialoj. Regule aperas recenzoj pri la libroj kaj diskoj. Oni notu tamen, ke "Kontakto" ne estas primokada revuo, tial la raportoj pri diversaj E-aranĝoj kaj similaj aferoj kutime ne estas publikigataj (nur se tiaj kontribuoj havas interesan alisekseman enhav-parton). Tamen oni ofte publikigas diversajn materialojn, rilatajn al E-kulturo (ekz., E-literaturo, denaskismo ktp).

Post la decido de la TEJO-estraro nuligi la revuon TEJO Tutmode oni decidis (kadre de protestanta reformo de Kontakto) ekde la jaro 2011 aperigi en Kontakto movadan rubrikon "Kontakto-Movade".

Temoj de Kontakto en 2006

Dosiero:53c5a52c21 o.jpg
Legantoj de Kontakto estas mojosaj!
  • 2006:1. Kie mitoj kaj realeco interplanetiĝas
  • 2006:2. Vegetarismo/bestaj ratoj
  • 2006:3. Lingvoj
  • 2006:4. Egalaj ratoj/feminismo, kunlabore kun Konsilio de Eŭropo
  • 2006:5-6 Tutmodiĝo/Amo

Mono

Laŭ Osmo Buller, la ĝenerala direktoro de UEA, la eldonado de Kontakto preskaŭ ĉiam estis deficita, kaj tial plurfoje aperis proponoj simple malfondi la revuon.

– Plej serioza la minaco estis komence de la 90-aj jaroj, kiam Hans Bakker kiel financa estrarano de UEA pledis por fini ĝian eldonadon. Kun la apogo de la Centra Oficejo TEJO sukcesis savi la pluvivon de sia revuo per radikala grafika kaj redakta reformo, realigita de Francisco Veuthey kiel nova redaktoro.

En 2012 la eldonado de Kontakto estis deficita je ĉ. 3.000 eŭroj. Por eviti deficiton en 2013, kaj ankaŭ por reĝisdatigi la aperadon de la revuo, la numeroj 5 kaj 6 estis eldonitaj kiel unu 36-paĝa kajero. Dank' al Dio la en- kaj elspezoj en 2013 estis en ekvilibro, klarigas Buller.

Kontakto kaj TEJO

Oni bezonas havi bonajn Kontaktojn kun TEJO. Ekzemple, la kontakto de GEJO kun TEJO por kandidatiĝi kiel sidejo de IJK estis kun Tina Tiŝljar la prizorgantino por kongresoj, sed TEJO preferis Israelon al Germanio.

Danĝera Kontakto

La reĝo devis vojaĝi. Tial, li metis ĉastzonon en la reĝinon. Sed la reĝo diris al neniu ke en la ĉastzono estas malgranda gilotino. Kiam la reĝo revenis de la vojaĝo, li tuj ordonis ke ĉiuj viroj de la regno mallevu sian kalsonon. Tiam, la reĝo konstatis surprizita ke ĉiuj perdis la penison. Tamen, apenaŭ unu viro ankoraŭ havas penison.

- Gratulon! Vi estas la sola viro en mia tuta regno kiu ne havis Kontakton kun la reĝino! Kiel vi nomiĝas?

- Hm... hm... hm...

Moderneco

Escepte de Kontakto, la aliaj esperanto-revuoj aspektas eksmodiĝintaj. El la esperanta gazetaro, nur Kontakto estas grafike montrebla al la ekstera publiko. La resto de la gazetaro, kies enhavo ne ĉiam estas tute senvalora, tamen ofte aspektas kiel magraj antaŭkomputilaj grizaj samizdatoj.

Listo de redaktoroj

es:contacto