Kuracisto

El Neciklopedio
Jump to navigation Jump to search

"Li salutas profunde kaj mordas hunde"

~ Zamenhof pri kuracisto

"Ni lernas ĉie tie, ke la kuracisto estas modelo de neŭtraligo de arbitraj trajtoj"

~ Ralph Dumain pri ĉi tiu artikolo

"Mais il esseva importante que nos non cerca un veritate absolute"

~ Interlingvaisto

"Mi hodiaŭ konsultis kuraciston pri ortopedio"

~ Meduzo

"La vorto demenco ne taŭgas en tiu kazo"

~ Kembriĝano pri la supra citaĵo

Kuracisto estas ulo, kiu rajtas mortigi homojn senpune. Ili ankaŭ torturas viktimojn kaj devigis ke ili pagu tion! Kia malsaĝa knabo, kia stulta knabino, kia maljuna kaduka virino, malklera kampara klaŭno ne estas kuracisto pri la dentdoloro, pri la kolero, kaj pri diversaj tiaj ordinaraj malsanoj?

Dosiero:250px-Blkdwarf.jpg
Tipa kuracisto laborante

Enhavo

Opinio dua

'Sinjoro,' diras la kuracisto post zorga ekzameno, 'vi havas hepatkanceron, kaj tio estas nekuracebla.'
'Neeble!' krias homo. 'Mi volas duan opinion.'

'Bone: vi estas ankaŭ malbelega.'

Name.jpg

Historie

Al Moliere lia amiko rekomendis kuraciston. Kiam la amiko demandis, kiel li estas kontenta pri la kuracisto, Moliere respondis:

– Li estas eminenta homo, ni bonege komprenas unu la alian. Kiam mi estas malsana, li preskribas al mi kuracilojn. Mi saniĝas sen preni ilin kaj tiel regas inter ni enviinda harmonio.

Edzino

Kuracisto: „Antaŭ ĉio vi devas ĉesi trinki alkoholaĵojn kaj ne fumi.“

Paciento suspekte: „Ĉu ĉi tie estis antaŭ mi mia edzino?“

Alie

Jam frumatene kuracisto interkriadas kun sia edzino, fine li diras al ŝi...

-- Cetere vi eĉ en la lito estas tute ne bona! - kaj li forkuras labori.

Dumtage li jam bedauras, kion li diris, tial li telefonas hejmen al la edzino. Sed ŝi prenas la aŭdilon nur post multa alvoko. Li demandas ŝin:

-- Sed kial vi tiel longe ne venis al la telefono?
-- Tial ne, ĉar mi estis en lito.
-- Kion vi faris en la lito labortage?
-- Mi akiris novan fakopinion.

Ebla helpo

La kuracisto serioze rigardas la malsanulon.
“Estas mia devo, informi vin, ke vi estas tre grave malsana”, li diris preskaŭ funebre, “Ĉu estas iu homo kiun vi deziras vidi?”
“Jes,” diris la paciento malforte sed klare.
“ Kiun?”
“ Alian kuraciston”

Alia fako

Paciento: Ho, sinjoro kuracisto! Mi sentas min tre malbone! Mi apenaŭ povas spiri, mi ne plu povas piediri, mi daŭre havas kapturniĝon kaj kortremadon.... Ho, ĉu vi skribas por mi preskribon?

Kuracisto: Ne, mi skribas noton al la funebristo.

Malfruo

Kuracisto telefonas:

- Mi havas por vi unu bonan kaj unu malbonan novaĵon.

- Do diru unue la bonan.

- Laŭ la analizoj, restas al vi nur 24-hora vivo.

- Se tiu estas la bona, kio estas la malbona?

- Ke mi ne sukcesis telefoni al vi hieraŭ.

Scivolemo

Paciento al kuracisto: „Sinjoro doktoro, mi estas abstinulo, nefumanto, impotentulo. Kaj nun mi estas scivolema, kion vi malpermesos al mi.“

Dua Opinio

„Kuracisto al mi rekomendas vojaĝi, Johano. Kien ni iros?“

„Al alia kuracisto, karulino.“

Proktologisto

Ĉe kuracisto-proktologo:

- Bonvolu senvestiĝi, ni komencos ekzamenon de prostato.

- Kie mi povas meti mian pantalonon?

- Sur seĝo, apud mia pantalono.

Komparo

La filo volis lerni kardiologion. "Kiel stulta vi estas," insultis la patro. "Lernu dentologion. La homoj havas nur unu koron, sed 32 dentojn!"

Memdiagnozo

Kuracisto en sanitara konsultejo: „Mi ne sentas min bone, flegistino. Sed mi ne scias, ĉu mi estas malsana aŭ hipoĥondro.“

Ho!

Telefonsonoro en reanimacejo:

- Diru, bonvolu, ĉu Ĝivotinsky ankoraŭ estas viva?

- Ankoraŭ ne.

Diplomatio de kuracisto

Laŭ la serĉadoj, la plej lastaj, homo aĝa kiel vi, devus pezi dek kilojn malpli kaj devus esti dek centimetrojn pli alta.

Humileco

La kuracisto rigardas rezulto de ekzameno.

- Hum, tiu malsano via ne plaĉas al mi, tute ne plaĉas!

La ulo mallevas sian kapon kaj diras:

- Pardonu min, sinjoro, mi havas nur tiun...

Postkuraco

Ĉe balbutkuracisto post kuraco de la balbuto:

- Dankon, tre dankon, doktoro, mia esprimo nun tre bonfartas!

- Estas vere, sinjoro, sed memoru eviti fortajn emociojn.

- Dankon, doktoro, kaj kiom mi devas al vi?

- Dumilkvincent eŭrojn

- Du du...du du...du du...

Horo

— Vi devas leviĝi el la lito ĉiumatene je la kvara horo.

— Ho, sinjoro kuracisto, mi absolute ne estas kapabla leviĝi pli frue, ol je la oka.

—Hm, ĉu vi povus leviĝi pli malfrue. ol je la oka?

— Jes, tre volonte.

— Bone. Leviĝu do ĉiutage unu horon pli malfrue, — tiamaniere post dudek tagoj vi leviĝos je la kvara matene.

Muziko

S-ro kuracisto, mi ĵus glutis mian buŝharmonikon!

Bonŝance ke vi ne ludas pianon...

Fatala recepto

«Ĉu vi sekvis la recepton, kiun mi donis al vi?» la kuracisto demandas sian pacienton.

«Ne, sinjoro doktoro», respondas la paciento. «Se mi farintus tion, mi estus mortinta nun.»

«Ĉu mortinta? Kion vi celas diri per tio?»

«Nu», respondis la paciento, «la recepto flugis tra fenestro de la kvina etaĝo...»

Peto pri kuracisto

Dum veturado en trajno pasaĝero demandas:

Ĉu estas kuracisto ĉi tie? Mi bezonas kuraciston. La aliaj pasaĝeroj priserĉas en la vagonaro kaj fine alkuras kuracisto:

Jen, mi estas kuracisto. Kio okazas al vi?

– La dek dua vertikale: kormalsano, naŭ literoj ...

Grava problemo

127.jpg
- Sinjoro doktoro, helpu min, mi ne kapablas iri!
- Do kiel vi venis ĉi tien?
- Ne veni, sed IRI mi ne povas!!!

Magio

Ulo terurigita enkuras kuracistan oficejon, kaj diras: "Sinjoro kuracisto, estas terurege! Ĉiufoje kiam mi diras la vorton 'Abrakadabro', ĉiuj malaperas! -- Sinjoro kuracisto, kien vi foriris...?"

Trankvileco

Kuracisto vizitinte pacienton diras al lia edzino:

Sinjorino, via edzo bezonas trankvilecon, pro tio mi preskribas ĉi tiun trankviligilon.

– Bone, mi prenigos ĝin al li.

– Ne, sinjorino, la trankviligilo estas por vi.

Dietiko

Dikulino al kuracisto: "Kiom da tablojdoj el tiuj cent mi devas manĝi tage por maldikiĝi?"

Kuracisto: "Neniom. Disŝutu ĉiujn en ĉiu tago kaj levu ilin".

Tombejo

Renkontiĝas du doktoroj en tombejo: „Do, kolego, ĉu vi ankaŭ faras inventaradon?“

Kontraŭ morto — Taŭga vorto

Edzo agonias. Edzino plore demandas al la kuracisto: "Ĉu estas neniu espero?" Kuracisto: "Dependas de tio kion vi esperas."

Espero

La korklinikestro de la malsanulejo kuregas en la kadavrejon, kaj krias, «Georgo, rapide! Forprenu pacienton n-ro 3 el la tirkesto!»

«Kial?» miras la kadavrejisto. «Lia pulso ja ĉesis.»

«Ne! Ne estis lia pulso kiu ĉesis, sed mia horloĝo

Rivaleco

Kuraciston surstrate trafis apopleksio. Oni portis lin en la proksiman apotekon. Iu diris:

-- Urĝe oni voku la doktoron Torchon!

La sveninto aŭdinte nomon, de sia rivalo, tuj malfermis la okulojn, kaj ekĝemis.

-- Ne, ne lin!... Iun alian... Se li savos min, tio multe utilos al lia renomo.

Taŭga kuracilo

Tre malsana paciento demandas:

- Sinjoro kuracisto, ĉu via speciala medikamento certe resanigos min?

- Nu, ankoraŭ neniu revenis por reklamacii.

Feliĉa kuracisto

D-ro Samuel Garth, fama Angla medicinisto en la komenco de la dekoka jarcento, iom tro ŝatis la vinon. Iutage li restis en klubejo, por trinki ĝis malfrua horo. Amiko admonis lin:
“Vere, Garth, vi devas ĉesigi la trinkadon kaj rapidi al viaj pacientoj!”
“Ne multe gravas,” trankvile respondis Garth, “ĉu mi vidos ilin en ĉi tiu vespero aŭ morgaŭ; ĉar naŭ el ili havas tiel malbonan korpan konstitucion, ke ĉiuj kuracistoj en la mondo ne povus savi ilin; kaj la aliaj ses havas tiel bonan konstitucion, ke ĉiuj kuracistoj en la mondo ne povus mortigi ilin.”

Novaĵoj

Kuracisto diras al paciento:

- Sinjoro, bonvolu eksidi, mi havas por vi malbonan novaĵon kaj pli malbonan novaĵon.
- Ho ve...
- Jes, la mala novaĵo estas ke restas al vi 24 horoj da vivo.
- Ho Mia Dio! Kiel povas ekzisti eĉ pli malbona novaĵo?!
- Nu, jes, la pli malbona novaĵo estas ke mi provadis kontakti kun vi de hieraŭ.

Gogol

La fama rusa romanverkisto Gogol estis foje serioze malsana. Kiam lia stato jam plibonixis tiagrade, ke estis permesite al li akcepti vizitojn, unu el liaj amikoj demandis:

– Nun vi jam estas, mi esperas, ekster danĝero, ĉu ne vere?

La majstro sur la lito nur ekĝemis: – Ne.

– Lau kio vi supozas tion? – demandis lia amiko,
– Sed nur tiel, kara mia . . . Estas malbone. la danĝero daŭre minacas. La kuracisto volas ankoraŭfoje veni al mi.

Familia kuracisto

-- Mi havas du familiajn kuracistojn -- rakontas junulino al amikino. -- Pli aĝan kun multaj spertoj kaj junan komencanton. La pli aĝan mi vokas, kiam mi vere fartas malbone.
-- Kaj la pli junan?
-- Kiam mi volas farti bone.

Rapide

Sinjorino negrave pikis sian fingron. Kun teruro ŝi rapide sendis la servistinon por serĉi kuraciston. Tiu ĉi, alveninte, tre koleris, ke pro tia bagatelo li estas alvokita.

—Hej! — li diris al la servistino, donante al ŝi recepton, — rapidu, tre rapidu al apoteko, por alporti tiun ĉi kuracilon.

—Je Dio! — diris kun teruro la sinjorino, — ĉu la vundo estas tiel danĝera?

—Ne, — respondis la kuracisto, — sed se ŝi ne tre rapidos, vi resaniĝos antaû la alporto de l’kuracilo.

Hundo kaj Sano

Al stultulo kun vundita mano demandas kuracisto:
-Kio okazis al via mano?
-Hundo mordis ĝin.
-Ĉu vi seninfektigis ĝin?
-Ne, ĉar ĝi forkuris.

Ĉiuj mortos

- Doktoro, mi manĝis mian tason, ĉu mortos mi?

- Nu, ni ĉiuj iam mortos...

- ĈIUJ MORTOS?! Oĥ, kion mi faris...

Atendu

Paciento: Ho, sinjoro kuracisto! Restas al mi nur kvindek sekundoj por vivi!

Kuracisto: Eksidu en la atendejo, mi akceptos vin post minuto.

Obeo

La kuracisto: Nu, kiel fartas la maljunulo?

La vilaĝano:Li estas en la puto.

La kuracisto: Kio? kie? en la puto? Çu vi frezeniĝis?

La vilaĝano: Çu vi mem ne diris, ke ni donu al li la kuracilon en puta akvo?

Botelo

Hejno, iom malsana, iris kun sia patrino al la familia kuracisto. Tio estis jam la dua fojo en tiu semajno, ĉar li ankoraŭ ne estis sana.

"Nu, Hejno", diris la kuracisto, "vi jam aspektas pli sana, ol la lastan fojon."

"Jes, sinjoro doktoro", diris Hejno, "mi tre zorge faris tion, kio estas skribita sur la botelo de la medikamento."

"Ha, tiel do", diris la kuracisto; "diru al mi: kio estas skribita sur ĝi? "

"Tenu la botelon bone fermita!", eksplikis Hejno.

Terapia Kurado

-- Halo, sinjoro doktoro! Mi ne scias, ĉu vi memoras min? Antaŭ unu jaro vi konstatis, ke mi estis tro dika. Vi tiam preskribis al mi terapion, laŭ kiu mi devas kuri dum unu jaro dek kilometrojn ĉiutage por malgrasiĝi.
-- Jes. Ĝoje mi aŭdas vian voĉon. Mi esperas, ke mi povas gratuli pro la sukcesa terapio.
-- Parte. Pasis la jaro. Mi estas du kilogramon malpli peza. Nun mia zorgo estas, kion mi daŭre entreprenu ĉi tie 3650 kilometrojn for de mia loĝejo por fini plensukcese la terapion. Mi petas vin, bonvolu helpi.

Demando

Kuracisto demandas:

-- Chu vi fumas?

-- Tute ne! Sed chu vi havas iom da konjako?

Ĉe bonega kuracisto

- Prenu ĉi tiun kuracilon po du fojoj tage, kaj jam postmorgaŭ, vi povas iri labori!!

- Dankon doktoro, vi ne nur resanigas min, sed ankaŭ vi trovis al mi laborpostenon!

Kuracilo

Malsanulo vizitas kuraciston.
Malsanulo: Kiam mi devas preni tiun medikamenton?
Kuracisto: Unu horon antaŭ la doloro.

Kromefiko

- Sinjoro Doktoro! Ĉu havas iun malagrablan kromefikon la medikamento, kiun vi preskribis por mi?
- Jes, vi estos probable denove laborkapabla.

Tempo

Viro sentis sin malsana, kaj do vizitis sian kuraciston por ekzamenado. Iom poste li revenis por ekscii la rezultojn.

- Bedaŭrinde , mi havas tre malbonan novaĵon , - la kuracisto diris . - Vi estas mortanta , kaj malmulte da tempo restas al vi .
- Ho , tio estas terura ! - ekkriis la viro . - Kiom da tempo restas al mi ?
- Dek - respondis la kuracisto .
- Dek ? - demandis la viro . - Dek da kio? Monatoj? Jaroj? Kio?!!
- Naŭ ...

Rehavigi junecon

80-jarulo ĉe kuracisto. La kuracisto diras:
- Sinjoro, mi timas, ke mi ne povos rehavigi por vi la junecon. Via aĝo tion ne permesas.
Oldulo: - Doktoro, por kio rehavigi junecon! Vi nur prizorgu, ke mi daŭre fariĝu malpli juna!

Forto

88-jarulo la unuan fojon dum sia vivo vizitas kuraciston.

-- Dank' al abstinado de ĉiuj medikamentoj mi eĉ hodiaŭ estas tiel forta, kiel en mia dudeka jaro.
-- Nekredeble! Kiel vi povus min konvinki pri tio? Per kia pruvo? - ridetas ruze la doktoro.
-- Proksime al la ĝardeno, apud la rivero kuŝas muelŝtono. Kiel 20-jara junulo mi ne kapablis ĝin movi. Nun, post pli ol duon jarcento la situacio estas la sama. Mi provis hieraŭ. Mi ne povas ĝin movi. Tiel!

Fonoatrio

Kuracisto: „Ĉu via filo daŭre tiom balbutas?“

Patrino de malgranda paciento: „Ne, nur kiam li parolas!“

Surdeco

- Doktoro, mi opinias, ke mia edzino komencas iĝi surda.

- Mi devas scii pli multe. Provu paroli al ŝi ses metrojn malproksime; se ŝi ne respondas reprovu je kvar metroj, poste je du metroj, kaj, se ankoraŭ ŝi ne respondas, parolu tute proksime al ŝi.

Li revenas hejme kaj jam el la enirejo li demandas la edzinon:

- Kio estas ĉi vespere por manĝi?

Neniu respondo alvenas. Pro tio li refaras la demandon je kvar metroj kaj poste je du metroj, sed li aŭdas nenian respondon.

Fine li alproksimiĝas al ŝi kaj demandas denove:

- Kio estas ĉi vespere por manĝi?

- Fazeolan supon! Jam estas la kvara fojo ke mi respondas.

Internorgana fako

La kuracisto pri internaj malsanoj rigardas la jam senvestitan pacienton, poste ekparolas: „Ne malutilos al vi bani vin." „Mi banas min ĉiutage, doktoro." „En tiu okazo ne malutilos kelkfoje ŝanĝi la akvon."

Hepato

Alkoholulo ĉe kuracisto:
- La hepato ial ekdoloris...
- Ĉu kolonj-akvon kaj brems-likvaĵon vi trinkis?
- Jes ja. Ne helpas.

Kuraĝo

-- Neniam forgesu sinjoro -- emfazas kuracisto --, ke via plej granda malamiko estas alkoholo!

-- Ne timu, sinjoro doktoro! Mi ne estas malkuraĝa...

Ion

Paciento: Ho, sinjoro kuracisto! Ĉu vi povas doni al mi ion pro mia hepato?

Kuracisto: Jes, ĉu vi ŝatus duonkilogramon da cepoj kaj iom da lardo?

Stomaka fako

„Doktoro, en mia vivo mi manĝis ostron nur tiun fojon kaj nun infere doloras mia stomako. Ĉu povas esti, ke la ostro estas la kaŭzo?"
„Tre facile. Diru al mi, ĉu ĝi estis freŝa?"
„Tion mi vere ne scias."
„Ĉu vi ne rigardis ĝin, kiam vi malfermis la ŝelon?"
„Ĉu malfermi la ŝelon?"

Alie

Paciento: Ho, sinjoro kuracisto! Mi havas aĉan stomakon!

Kuracisto: Ne malbutonu vian jakon, kaj neniu rimarkos.

Taŭga fakulo

Aliras buĉisto al kuracisto.

—Mi ne scias, kio fariĝas en mi. Antaûe mi manĝis pli multe ol lupo, mi laboris pli multe ol bovo, vespere mi estis pli laca ol hundo, nokte mi dormis pli bone ol urso; kaj nun ...

—Amiko, turnu vin al bestkuracisto.

Radiologia fako

Kuracisto ne povis klare ekkoni kaŭzon de la suferoj de la maljuna paciento; tial li sendis lin al radiologia specialisto por plia ekzamenado. Nun la paciento revenis al la kuracisto kun la rezulto specialista en fermita koverto. Zorge la kuracisto malfermis ĝin kaj ĵus estis leginta la raporton, kiam la ekscitita paciento ekparolis:
“Doktoro, mi estas preparita por ĉio, sciigu al mi la plej-malbonon”
“Ankoraŭ ne,” trankvilige venis la respondo, “tion vi ekhavos poste, kiam mi prezentos al vi la fakturon.”

Moderneco

Kuracisto al la malsanulo rigardante rentgenbildon:

--Ĉe via spino ni trovis gravan deformiĝon, sed ne ĉagrenu ni korektos ĝin per bildoredaktilprogramo!

Helpa alvoko

– Sinjoro kuracisto, mi hazarde trinkis venenon por musoj anstataŭ vian kuracilon. Kion mi faru nun?

Testamenton.

Osta fako

En la hospitalo oni engipsigas la rompitan kruron de avinjo Maria, kiu falis de sur ŝtupetaro. Poste, ĉar ŝi estis maljuna sed mirinde moviĝema, la kuracisto ŝerce atentigis ŝin, ke dum kelkaj semajnoj ŝi restu trankvila kaj ne proksimiĝu al iu ajn ŝtupetaro. Post dudek tagoj venis la avinjo por sciiĝi, ĉu nun estas permesate grimpi sur ŝtupetaro.

„Kial tio estas tiel urĝa por avinjo?"
„Kia demando! Ĉu vi scias, doktoro, kiel malfacile estas al mi jam la trian semajnon grimpi al la subtegmento laŭ la pluvtubo?"

Absurdo

-- Nu, vi iris al la kiropraktikisto pro ĉi tiu rompiĝo de la kruro. Kaj kian absurdecon li diris al vi?
-- Tion, ke mi iru al vi, sinjoro doktoro.

Problemego

„Mi ne scias, kion fari. Doktoro malpermesis al mi promeni, sidi, kuŝi. Genui mi ne povas, mi havas reŭmatismon.“

Duobla vizito

Malsanulo iras vizitigi sin ĉe du malsamaj kuracistoj tre famaj.

Kiam li revenas hejmen, la edzino demandas al li:

- Kiel iris la aferoj?

- Ambaŭ samopiniis nur pri unu afero.

- Pri kio?

- Ili petis de mi tricent eŭrojn.

Aŭto

Kuracisto demandas vunditon: „Ĉu aŭto?“

„Jes.“

„Ĉu vi veturis tro rapide?“

„Ne, mi marŝis tro malrapide.“

Dermatologia fako

- Doktoro, helpu min! Miaj kruroj pomalmulte nigriĝas ial.
- Ĉu vi lavas ilin iam?
- Ĉu tio povas doni efikon?

Harfalo

— Kio estas plej efika por halti la faladon de kapharoj?
— Mmm ... la planko.

Alie

-- Sinjoro kuracisto helpu min! Tre falas miaj haroj! Kion mi faru, ke mi ne perdu ĉion?
-- Metu ilin en skatolon!

Kiom da haroj?

Kalvulo iras ĉe dermatologisto.

Kuracisto: Kion mi povas fari por vi, sinjoro?

Kalvulo: Mi volas ke vi kreskigu harojn sur mian kapon. Do, se vi sukcesos kreskigi sur mian kapon tiom da haroj kiom vi havas sur via kapo, mi kontente pagos al vi plusajn 3.000 eŭrojn!

Kuracisto: Sen problemo, sinjoro. Kaj la kuracisto ekrazas sian kapon....

Makuloj

Ĉe la doktoro:

-- Kiel vi akiris tiujn malbelajn makulojn sur la vizaĝo?
-- Senkulpe. Mi povas danki tion al mia humana oferemo. Mi volis savi junulinon el la akvo. Subite aperis mia edzino, kiu miskomprenis la situacion, char ankaŭ la kompatinda virgulino estis nuda. Ŝi grumblis, per pugno kaj pantoflo batis min.
-- Kie tio okazis?
-- En la banĉambro, hejme.

Seksumado

Kuracisto diras al paciento:

- Mi havas bonan kaj malbonan informojn.

- Kio estas la malbona?

- La seksumado estas malpermesita al vi ĝis via morto.

- Kio estas la bona?

- Tiu unu semajno estas facile tolerebla

Memoro

-Doktoro, mia memoro estas pli kaj pli malbona.
-Nu, de kiam vi havas tiun problemon?
-Kiun problemon?

Nu!

-- Gratulon al sinjoro Szabó, ĉar via memorkapablo multe pliboniĝis dum la lasta semajno.
-- Pardonon, mi ne estas Szabó, sed Kovács
-- Nu, vidu!

KONTRAŬDIROJ

La kuracisto:

- Ĝis kiam estas vivo, estas espero.

Funebraĵisto:

- Ĝis kiam estas morto, estas espero!

Maldormemo

Kamparano finfine decidiĝas veturi al la granda urbo, konsulti kuraciston. "Nu, kion vi sentas, amiko?"
-- Ha, sinjoro, jam de jaroj mi suferas je maldormemo.
-- De jaroj, ĉu eble?
-- Jes ja! Kiom ajn mi penas, ĉiun duan aŭ trian tagon, mi vekiĝas."


Troa dormemo

-- Sinjoro kuracisto, helpu min! Mi parolas dum la dormado.
-- Kaj kiel tio ĝenas vin?
-- Min neniel, sed miaj kolegoj dume ridegas en la oficejo.


Dumdorma parolado

Virino parolas kontinue jam kvin minutojn, ŝi eĉ ne lasas ekparoli la kuraciston, ĝis ŝi fine malkovras, kio estas ŝia problemo:

-- Karega sinjoro doktoro, mia edzo ĉiam parolas dum dormado.
-- Lasu lin foj-foje ankaǔ dumtage paroli!

Science

- Sinjoro doktoro, ĉu estas vero, kion mi legis en la gazeto: ke dum dormo en libera naturo oni ne suferas pro maldormemo?

- Jes, tute vere. Estas science pruvite, ke neniam kaj nenie dum dormo oni suferas pro maldormemo.

Medicino kaj plumbado

Kuracisto kaj Plumbisto

Kuracisto havas ŝtopitan drenilon. Li penas malŝtopi ĝin, sed malsukcesas. Tial, li telefonas plumbiston.

La plumbisto alvenas. Li kontrolas la drenilon, tiam frapas ĝin per ŝraŭbseruro. La drenilo malŝtopas.

La plumbisto diras, "Ĝi ripariĝas. La kosto estas sepdek dolaroj."

La kuracisto diras "Sepdek dolaroj! Mi estas kuracisto, kaj mi nur pagigas tridek kvin dolarojn."

La plumbisto diras, "Jes, mi komprenas. Tiom estas kiom mi pagigis ankaŭ, dum mi estis kuracisto.

Dentisto kaj Plumbisto

Turmentita pro dentodoloro la sama plumbisto venas al dentisto.
Tiu je unu minuto forŝiras malsanan denton kaj prezentas la konton.
La paciento estas konsternita:
- Tioma sumego! Mi tion perlaboras dum ok horoj!
- Ĉu do vi preferus, ke mi tiru la denton dum ok horoj?

Medicino kaj frizado

Diras fraŭlino: „Ĉi matene mi sentis min tiel malbone, ke se mi ne estus veninta al frizistino, certe mi irus al kuracisto.“

Ekzamenoj kaj diagnozo

La maljuna sinjorino Shenoprazo akompanas al kuracisto la maljunan Shenoprazon, ĉar li aŭdas malbone. Fine de la esploro la kuracisto diras:

-- Estimata sinjoro, ni bezonas fekaĵ- kaj urinspecimenojn.

Shenoprazo turnas sin al la maljunulino:

-- Kion li diras?
-- Tion, ke transdonu vian kalsonon!

Palpado

En la ambulatorio aperas ĉe la doktoro virino kun suĉulo.

- Sinjorino, la bebo estas tre malpeza, malgrasa.
- Ĉu ĝi mamnutriĝas, au ricevas nutropreparaĵon?
- Ĝi mamsuĉas regule. - Respondas la virino.
- Bonvolu senvestiĝi.

La doktoro detale palpadas ambaŭ nudajn mamojn. Fine li konstatas tre zorgeme:

- Jam estas klare. Subnutrita...Vi ja ne havas lakton!
- Sinjoro doktoro, ne miru. Mi ne estas patrino, sed avino. Tamen mi estas tre feliĉa kaj ege dankema pri la agrabla fingrumado.

Diagnozo

-- Sinjoro doktoro, ĉu vi tutcertas pri mia diagnozo?
-- Mi sufiĉe certas. Ion pli precizan mi povos diri nur post la sekcado.

Alkoholismo

Kuracisto ekzamenas pacienton kaj diras:

-- Mi ne trovis la bazon de via plendo. Eble tio estas pro la multa drinkado.

-- Ne gravas, doktoro. Mi prefere revenos poste, kiam vi malebriiĝos.

Tremado

-- Sinjoro doktoro, bonvolu helpi min! Vidu, kiel tremas al mi la manoj.
-- Certe vi trinkas multe!
-- Ba, tute ne! La duonon mi ĉiam misverŝas.

Senprobleme

Ino vizitas kuraciston.

"Sinjoro doktoro, mi havas problemon. Ĉiam, kiam mi trinkas alkoholaĵojn mi ekhavas teruran emon al seksumado!"

La kuracisto diras

"Tio ne estas problemo. Unue vi trinku glason da konjako!"

Science

Kun gajaj kolegoj festenis kuracisto. Li estis jam tute ebria, kiam iu vokis lin rapide al malsanulo. Tre malfacile li aliris kaj sidi ̧is sur la randon de l’lito.

—Donu vian manon, — li diras; sed erare, anstataû ĝin preni, li prenis la sian kaj palpis al si la pulson.

—Kio? malsana? — ekkrias li subite. — Ebria estas tiu çi sentaûgulo

Kiel pagi kuraciston

Milionulo diras al sia kuracisto:
- Mi decidis anstataŭ pagi al vi honorarion, mencii vin en mia testamento, ĉu vi estas kontenta?
- Ho, jes, nur redonu al mi por momento la recepton, mi faros kelkajn korektaĵojn.

Memoru

Paciento: Doktoro, mi suferas pro terura problemo pri memoro! Kion mi devas fari?

Kuracisto: Pagi la konsulton anticipe!

Rabato

Post sanekzameno ulo demandas la kuraciston:

- Kiom kostas?
- Kostas 200 realojn.
- Ĉu 200? Ĉu ne estas rabato por ista kolego?
- Ĉu vi ankaŭ estas kuracisto?
- Ne, mi estas rabisto.

Medicino kaj aŭtomobilo

„Oni ne kredus, pro kio homoj iras al kuracistoj.“

„???“

„Novák iris antaŭtagmeze al kuracisto kaj revenis kun lavita veturilo.“

Faka vortprovizo

Viro rakontis al sia kuracisto ke nun li ne povas fari ĉiujn hejmajn taskojn kiujn li kutime faris. Kiam la kuracisto finis inspekti la pacienton, la viro diris, "Nu, bonvolu diri al mi en komprenebla Esperanto kio okazis al mi.

La kuracisto respondis, "Nu, se tiel, vi simple estas pigrulo."

"Bonege, - la viro respondis, - do bv doni al mi la medicinan termon por ke mi diru tion al mia edzino."

Kuracisto kaj Satano

Malsanas la filo de la Infera Reĝo, tiu ĉi ordonas la diablojn venigi kuraciston el la tero . Kiam la helpa diablo foriras, Satano rekomendas:

- Nur alvoku tian kuraciston, antaŭ kies pordon estas plej malmulte da fantomoj.

Sur tero, la diablo jam iras ĉien , sed ne trovas tian kuraciston. Ĉe pordo de iu ajn kuracisto, staras almenaŭ tridek aŭ kvardek fantomoj. Intencante returni Inferen, subite li trovas ke ĉe iu kuracisto estas nur unu fantomo . Tre ĝoje , la diablo ekkaptas tiu ĉi kuraciston kaj lin irigas en Inferon . Kiam li tuj kondukas lin al la Reĝo, Satano demandas:

- De kiam longe vi iĝis tiel lerta, kuracisto?

La kuracisto respondas:
- Mi jus fariĝis kuracisto, de nur kelktagoj, kaj mi ĵus kuracis nur unu pacienton !

Malbona novaĵo

Kuracisto diras al viro: "Mi havas malbonan novaĵon por vi. Vi baldaŭ mortos."

"Ho ve! Do kiom da tempo mi ankoraŭ vivos?"

"Dek."

"Dek? Dek da kio? Ĉu jaroj, ĉu monatoj?"

"Naŭ..."

Solvo

„Unu kuracisto rekomendis al mi, ke mi veturu kuraci min al maro kaj alia krucisto, ke mi multe promenu.“

„Do vi iru piede al maro.“

Alie

"Doktoro, mia edzo kredas esti kato, ĉasas musojn dum la tutan tagon, kaj manĝinte korŝire miaŭas" maltrankvile diras sinjorino al kuracisto.
"Ne estas grava; donu lin tri el tiuj piloloj po tago dum la venontaj du semajnojn, kaj li sendube resaniĝos".
Preninte kuracilon, la virino ekas eliri sed, kvazaù subite prenita de grava penso, returniĝas al la kuracisto: "Pardonu min, doktoro, sed eble mi malbone klarigis al vi mian problemon. Fakte, min nur necesas bonan digestigilon."

Alie

Maljuna avarulino renkontas kuraciston en monduma kunveno. Por ŝpari la prezon de konsulto, ŝi tedas lin en la plenplena salono per detala priskribo de siaj doloroj.

— Kion vi povus preskribi al mi, sinjoro doktoro?

— Venu do morgaŭ en mian kabineton.

— Ĉu vi povas fari vian diagnozon ĉi tie?

— Certe, sinjorino. Bonvolu vin malvesti.

Reformista kuracisto

Un mediko odiavis, ke suaj pasienti stopavus lin in strado pro demandiar medikalan avison, ne payante monon. Li desidavis stopiar tion. In certa diurno li konvenis un el suaj pasienti, kiu eksklamis: "Doktor', mi gaudias mi visiar von. Mi avas tia severan doloron in mia flank'!" Medik' monstris grandan intereson kay dikis: "Klosu vostrajn okulojn kay monstru vostran langon." Post ition, li de-andavis, abandonante istiun pasienton standiar in strado kon sue lango exteriore.

Ĉe la kuracisto

- Ĉu vi konsultadis iun alian antaŭ veni al mi?

- Jes, doktoro, la sanigisto de la vilaĝo.

- Ha! Kaj kian stultan konsilon li donis?

- Ke mi iru al vi kun granda hasto!

Kio gravas

Kuracisto ekzamenas iun, kiu havis aŭtomobilan akcidenton:

- Ĉio ŝajnas en ordo. Estas nur tiu ŝvelaĵo al genuo, sed tio ne gravas al mi!

- Doktoro, se ĉi tiu genuo estus la via, ankaŭ al mi tute ne gravus.

Kuracista akcepto

La juna kuracisto senkonsile esploradas la medicinajn konstataĵojn de la paciento:

- Estus tre bone, se ekde nun vi konsumus malpli da alkoholaĵoj!

- Mi estas antialkoholisto, mi drinkas eĉ ne guteton!

- Kaj kiel vi statas ĉe la fumado?

- Dum la vivo neniam mi fumis.

- Al vi malutilas ankaŭ la tro grasaj manĝaĵoj! Lasu la grasajn viandojn!

- Mi tute ne manĝas viandon. Mi estas vegetarano.

- Ej nu, mil diablojn! Ion vi tamen manĝas volonte!

- Jes ja. La ĉerizokompoton.

- Nu, bone! Tiel mi malpermesos ĝin!

Vidu ankaŭ

Abelbredisto - aboliciisto - abortisto - absolutisto - adaptisto - adreslisto - adventisto - aferisto - aferlisto - afiŝisto - afiŝodesegnisto - afiŝverkisto - afrikanisto - agenturisto - agitisto - agordisto - agrikulturisto - ajnisto - akaparisto - akceptisto - akcesoraĵisto - akcidentisto - akcizisto - akompanisto - akordionisto - akrigisto - aktisto - aktoregistristo - akuŝkuracisto - akuzisto - akvafortisto - akvarelisto - akvarelpentristo - akvoportisto - akvovendisto - akvumisto - alcentrigisto - algebristo - alkemiisto - almozdonisto - alpisto - altigisto - altosaltisto - altruisto - alumetisto - alumetvendisto - ametisto - amperisto - anabaptisto - analisto - analizisto - anarkiisto en:Doctor zh:医生

cs:Lékař de:Arzt el:Γιατρός es:Médico fi:Lääkäri he:רופא it:Medico ja:医者 lt:Gydytojas nl:Dokter pl:Lekarz pt:Médico sk:Doktor