Oldulo

El Neciklopedio
Jump to navigation Jump to search

"Ne ŝovu nazon en fremdan vazon"

~ Zamenhof al oldulo

" Idistoj prezentis malsuperan lingvoprojekton kaj amariĝis, ke ni ne transdonis la torĉon al ili"

~ Kejhano Sajjadpuro

Oldulo (bonalingve malbebo) estas iu, kiu jam atingis la tridekan jaron sed ankoraŭ ne mortis.

Ĉu oldulo aŭ maljunulo?

Maljunulo estas maljuna mojosulo, kiu povas rakonti pri aferoj antaŭ via nasko, ekzemple francaj frankoj, Orienta Pakistano kaj soc.culture.esperanto.

Oldulo estas kontraŭŝanĝa, kaduka kaj (fizike, mense kaŭ spirite) malbela stultulo.

Prikonsideroj

Estas triste maljuniĝi! Vere, sed estas la ununura sistemo por vivi longe.

Vidvo

Inter pensiuloj: „Kial vi daŭre ne laboras?“

„Mi ne devas.“

„Ĉu vi estas vidvo?“

Havaĵoj

Plendas pensiulo: „Mi havas reŭmatismon, sklerozon, astmon, arteriosklerozon...

Lia amiko: „Finu, kaj diru, kion vi ne havas.“

„Dentojn.“

Maljuniĝo

Grupo de amikoj vespermanĝas en restoracio. Unu el ili diras al sia najbaro:

Vidu kiel Johano maljuniĝis!

– Kial vi diras tion?

– Observu lin: nun li unue rigardas la menuon, kaj nur poste la kelnerinon.

Maljuneco

- Mia patro estas tre maljuna, li baldaŭ fariĝos 90-jara.

- Ĉu vi diras, ke li estas tre maljuna? Se mia patro ankoraŭ estus vivanta, hodiaŭ li havus pli ol 100 jarojn.

Bonalingvismo

La vorto Oldulo venas de simpla kunmetaĵo de tutesperantaj elementoj ol+da+ul+o, sekve, ĝi estas tute bonalingva.

Centjariĝo

Intervjuo al nova centjarulo:

- Kiu estas via sekreto por atingi la centjariĝon?

- Kara mia, sufiĉas atendi!

Bone

Paciento: „Sinjoro doktoro, antaŭ unu jaro vi konsils al mi, ke kontraŭ reŭmatismo mi evitu malseketecon.

„Ĉu tio helpis?“

„Jes, sed mi venis ĉi tien demandi, ĉu mi jam povas lavi min.“

Emo

Detalo interesas min, ke la maljunuloj ĉiam estas pretaj substreki, ke la "junuloj" ne vere estas junuloj sed fakte plenkreskuloj.

Novaĵoj

Edzino demandis la edzon pri impresoj el renkontiĝo de eksaj samklasanoj.

La edzo: „Malnovaj vizaĝoj kaj novaj dentoj.“

Ŝerco

Plendas pli aĝa sinjoro en trajno: „Tiu nuntempa junularo estas tute ne edukita.“

Alia sinjoro: „Kial vi plendas, ja lasis vin sidiĝi juna fraŭlino.“

„Jes, sed mia edzino ankoraŭ staras.“

Memmortiĝo

Dosiero:299b.jpg
Se vi partoprenis tion, vi estas oldulo!

„Ĉu vi freneziĝis? Vi havas sesdek jarojn kaj deziras edziĝi al dekokjara knabino? Ja tio estas sinmortigo.“

„Pli bone mortigi sin per bela brilfrotita tranĉilo ol per aĝa rusta forketo.“

Rehavigi junecon

- Sinjoro Fedĉjo, mi timas, ke mi ne povos rehavigi por vi la junecon. Via aĝo tion ne permesas.

- Doktoro, kial rehavigi junecon? Vi nur prizorgu, ke mi daŭre fariĝu malpli juna!

Longa vivo

Kuracisto: Vi estas tute sana, vi vivos ĝis 80.

Malsanulo: Sed kuracisto, mi jam estas 80-jaraĝa.

Kuracisto: Nu, jen kion mi diris al vi!

Maljunuloj

Maljunaj geedzoj, vizitas alian maljunan geedzan paron por vespermanĝi kune. Dum la du edzinoj preparas la tablon la viroj interbabilas iomete:

Jocjo, mi aliĝis al kurso por plibonigi mian memorkapablon.

– Ho bonege! Kien vi iras?

– Mi iras ... ehm ..., kiel nomiĝas tiu floro kun la dornoj?

– Rozo.

– Dankon! Rozo, he Rozo! kie estas la kurso, kiun mi vizitas?

Saĝa trankvileco

Estas belega dimanĉa mateno, kaj la homoj estas en la preĝejo. La pastro estas predikonta, kiam subite la grundo komencas vibri, la preĝejo ektremas sur sia fundamento, kaj fine grandega truo aperas meze de la planko.

El la fundo de la truo eliras forta sulfura odoro, kaj tiam Satano mem aperas. Ĉiuj vilaĝanoj ekkriegas kaj ekforkuregas, inkluzive de la pastro, kaj post malpli ol tridek sekundoj la preĝejo estas tute malplena... krom ke restas unu eta maljunuleto kiu sidas trankvile purigante siajn ungojn, rigardante la okazaĵon sen palpebrumo. Satano rigardas lin, sen kredi ke tia hometo povus ne timi lin.

Satano: Diru al mi, mortonto, ĉu vi ne scias kiu mi estas?

Maljunulo: Certe mi scias.

Satano: Kaj ĉu vi ne timas min?

Malunulo: Neniel ajn.

Satano, provante kompreni: Kaj ĉu vi povus diri al mi kial mia povo ne fortimigas vin kiel ĉiujn aliajn kiuj estis ĉi tie?

Maljunulo: Nu, mi estis edzigita al via fratino dum dudek kvin jaroj, do eĉ vi mem ne povas timigi min....

Dokumentfilmo pri oldeco


Amo

En klubejo por maljunuloj interparolas du sinjoroj. Subite unu demandas: — Franĉjo - ĉu hazarde en tiu ĉi semajno estas cia kvindeka datreveno de edziĝo?

— Jes.

— Kaj kion ci planas?

— Nu... por la dudekkvina datreveno mi veturigis mian edzinon al Francio.

— Vere? Kaj kion ci faros por la kvindeka?

— Hm... eble mi veturos tien por ŝin revenigi...

Alie

Riĉa maljunulo demandas sian konatulon

- Mi volas edziniĝi. Ŝi estas juna kaj bela. Kiel vi opinias, se mi anstataŭ miaj 65 jaroj, diros ke mi estas 50-jara, ĉu miaj ŝancoj plimultiĝos?

- Ĉe-ĉe, viaj ŝancoj iĝos pli multaj, se vi diros ke estas 87-jara.

Danĝero

Iras du maljunuloj survoje kaj subite preter ili veturas per motorbiciklo senkapa viro. Ili iras plu kaj subite preterveturas alia senkapa viro. Post kvina ripeto diras unu maljunulo al la dua: „Provu meti la falĉilon sur duan ŝultron.“

Amoro

Maljunulo ĉe kuracisto plendas al La sanstato

- Mi iĝis malforta en litaj aferoj...

- Nu, kion fari? En viaj sepdek jaroj, estas nature.

- Sed mia najbаro sepdek-kvin-jara rakontas ke povas tri foje dum nokto!

- Do, ankaŭ vi rakontu !

Helpo

Iam vivis sola maljunulo. Li volis planti leĝojn je Gary Glitter, sed la tero estis preskaŭ malmola kiel ŝtono, kaj en lia aĝo tia laboro estus malfacila por li. La filo de la maljunulo volis helpi sian patron sed ne povis ĉar li estis en malliberejo. La maljunulo skribis leteron al sia filo.

“Kara filo mia, mi ne plu havas bonan sanon aŭ fortecon por planti legomojn en la ĝardenon. Se vi estus ĉi tie, vi farus la laboron por mi, kaj mi ne havus ĉi tiajn problemojn. Via amanta patro.”

Post kelkaj tagoj la maljunulo ricevis leteron de sia filo:

“Kara paĉjo, je Dio, ne fosu en la ĝardeno! En la teron mi kaŝis la korpon.”

Sekvatage al la domo de la maljunulo venis multe da policistoj, kiuj fosis la tutan teron de la ĝardeno, serĉante la korpon; tamen, ili trovis nenion.

La maljunulo skribis alian leteron al sia filo kaj klarigis, kio okazis. La filo respondis: “Kara paĉjo, mi helpis vin laŭ ĉiuj miaj povoj. Ĝuu vian legomoĝardenon! Via amanta filo.”

Helpemo

Eta knabo vane provas atingi sonorileton. „Atendu, mi helpos al vi,“ diras unu maljunulo kaj premas la sonorileton.

„Bone, avo, kaj nun ni kuru.“

Ŝerco 872

Diras maljunulo en emeritdomo: „Mi dezirus vivi ankoraŭ dudek jarojn.“

„Kial?“

„Mi dezirus ĝisatendi, kiam mia nepo alveturigos ĉi tien mian filon.“

Frueco

Admonas maljunulo knabeton: „Knabeto, knabeto, ĉu vi ne komencis fumi iom tro fure?“

„Kial tro fure? Ja post momento estos tagmezo.“

Vidu ankaŭ

Aliaj duloj

- Avidulo - bankedulo - barikadulo - blindulo - blondulo - ĉebordulo - cedulo - centpiedulo - descendulo - drogodependulo - duonsurdulo - dupiedulo - eksdrogodependulo - entrudulo - feŭdulo - fidindulo - fremdulo - grandulo - harfendulo - hejmosidulo - hejmsidulo - heredulo - hidulo - hierodulo - indulo - kalendulo - klarvidulo - koltordulo - kompatindulo - korektindulo - malordulo - malrapidulo - manĝavidulo - merdulo - mildulo - miliardulo - mirindulo - misaŭdulo - modulo - nesingardulo - nordulo - nudpiedulo - paradulo - pendumindulo - perfidulo - plandulo - platpiedulo - plurmiliardulo - ponardulo - rapidulo - rekordulo - sangavidulo - scioparadulo - sciparadulo - sendecidulo - sendependulo - senheredulo - senkonkludulo - senkredulo - senordulo - senrimedulo - sesagradulo - sidostudulo - sidulo - sintrudulo - skizoidulo - soldulo - sudulo - suicidulo - surdulo - tardulo - tedulo - tempoperdulo - toksikodependulo - trompmildulo - trompomildulo - trudulo - urborandulo - verdulo - vidalvidulo

en:Geezer