Pentrarto

El Neciklopedio
Jump to navigation Jump to search

"Laŭ ĉiuj leĝoj de la arto"

~ Zamenhof pri pentrarto

"Se vi volas gajni monon, donu penikojn al viaj infanoj kaj vendu iliajn verkojn"

~ Arno Lagrange pri pentrarto

"Kritiki estas facile, fari malfacile"

~ Zamenhof pri pentristoj

"Jes ja, ŝajne"

~ Hans-Georg Kaiser

Pentradopento-arto estas la arto de la aplikado de koloroj al surfaco kiel papero, kanvaso, ligno, vitro, lako, betono, aŭ alia medio. Pentrita verko inkluzivas elementojn de arto por esprimi la konceptan intencon de la artisto.

Stulta lingva disputo

Fakte al iuj eĉ ne plaĉas la nomo de tiu ĉi artikolo: pentrado estas agado, do oni proponas nomi la artikolon Pentroarto kaj ni kreu alian artikolon pri Pentristoj.

Sed, ĉu ne arto estas "agado"? Kion diras PIV - ĉu "pentrado" aŭ "pentroarto" aŭ "pentradarto"? Kaj, krome, kial disigi "pentristoj" disde "pentroarto"? Ni ja ne tion faras en la literatura sekcio. Simila kaoso regas en la paĝo muziko. Kion fari? Laŭ PIV Pentrado kaj Pentrarto ĝustas – do bone, ni ne ŝanĝu la nomon de la artikolo.

Ĉe pentristo

– Majstro, mi aŭdis, ke vi serĉas modelulinon por la pentraĵo de Venuso. Mi venas por proponi min mem. Ĉu mi venas tro malfrue?

– Jes, vi malfruas almenaŭ dudek jarojn.

Opinio

La pentristo: Mi volonte aûdus vian opinion pri mia nova pentraîo.

La rigardinto: Sincere mi povas diri, ke ̧ĝi ne estas ŝat-inda.

La pentristo: Jes, mi scias, ke ̧ĝi ne estas ŝatinda, tamenm mi dezirus ̧ĝin aûdi.

Arto kaj geedzeco

Chu estas vere, ke geedzeco influas la artojn?

-- Nepre, tutcere! Mi konas pentriston, kiu fraule pentris nur mortan naturon, sed kiel edzo li pentras nur batalscenojn.

La pentraĵo de la avarulo!

Iu riĉa, sed avara sinjoro venigis faman artpentriston, por ke li pentru al li grandan bildon pendigotan en lia manĝoĉambro. La avarulo deziris, ke la temo de la pentraĵo estu la transiro de la hebreoj tra Ruĝa Maro. La pentristo akceptis la temon, sed ili ne povis interkonsenti pri la prezo. La avarulo trovis la postulitan prezon tro alta. Fine la pentristo tamen cedis kaj promesis fari la bildon por tiu sumo, kiun proponis la riĉulo.

Kelkajn tagojn poste la pentristo anoncis al la avarulo, ke la pentraĵo estas preta. Mirante pro tio, ke la laboro jam estas finita, la riĉulo eniris la salonon, kie la pentristo montris al li grandan tolon. Ĝi estis tute ruĝa pentrita.

- KION PREZENTAS TIO? demandis la avarulo.
- JEN RUĜA MARO.
- SED KIE ESTAS LA HEBREOJ?
- ILI JAM TRAIRIS LA MARON.
- SED KIE ESTAS LA EGIPTOJ?
- ILI JAM DRONIS EN LA MARO.

Ŝerco 1436

Laŭdas vizitanto: „Vi havas vere belan librokolekton. Sed mi nenie vidas pentraĵon. Ĉu vi ne ŝatas pentroarton.?“

„Jes, sed kiu pruntus nuntempe pentraĵon?“

Pri moderna pentraĵo

En moderna pentraĵo, valoras ne la reprezento de la afero, sed interpreto, sekve turisto vizitis ekspozicion de pentraĵoj kaj parolis al lia amiko: - Tiu ĉi pentraĵo estas vere realisma. Ĝi vekas mian apetiton. La konulo tiel demandis: - Kiel eblas, ke sunsubiro vekas vian apetiton? La turisto respondis: - Ĉu tio estas sunsubiro? Mi pensis, ke estis fritita ovo!

Alie, en moderna arto, oni bezonas reprezenti la movon kaj ne plu eblas reprezenti starajn bildojn. Pro tio en pentraĵa ekspozicio en Parizo, vizitanto demandis al pentriston apud li: -Kion prezentas tiun ĉi bildon? -Bovinojn sur paŝtejo. -Ho jes! Sed paŝtejon tie mi ne vidas, respondis la vizitanto. La pentristo tiel klarigis: -Tiun la bovino jam formanĝis. -Sed, majstro, tie mi ne vidas eĉ unu bovinon! -Mi demandas vin - diris la pentristo - kial restu tie la bovoj, se tie jam ne estas herboj?

Komuniko

—Çu vi faris tiun çi pentraîon?

—Jes, amiko.

—Nu, estu trankvila, mi tion komunikos al neniu.

Kubismo

Picasso vizitis ekspozicion de infanaj desegnaĵoj. Post la trarigardo de la bildoj la jam naŭdekjara artisto diris:
- En ilia aĝo mi pentris kiel Rafael. Mi bezonis multajn jarojn da laboro por ke mi povu komenci pentri kiel infanoj.

Kubista portrato

Pentristo kubista sidas tre malgaja en sia metiejo. Jen venas lia amiko kaj demandas:

- Kio okazis? Kial vi estas tia malfeliĉa?
- Mi verkas portreton de sinjorino.
- Do tio-ĉi bonegas!
- Jes, sed ŝi petis ŝanĝi sur la bildo koloron de ŝiaj okuloj!
- Kaj kio estas problemo?
- Mi forgesis, kie estis pentritaj la okuloj!

Alie

Profesoro al juna atelierano: Via pentrado memorigas min pri Albert Camus...
Atelierano: Dankon, profesoro, pro la komparo; sed Camus ne estis pentristo!
Profesoro: Ĝuste.

Arta kritiko

Pentristo: Mi estas pentristo!

Laboristo: Sed mi opinias, ke vi estas merdo!

(La pentristo terure paliĝas kaj ekŝanceliĝas kiel herba tigo, kaj subite mortas. Oni elportas lin.)

Alie

—Çu vi estis en la galerio de pentraîoj?

—Jes.

—Çu vi vidis mian pentraîon?

—Jes.

—Nu, kiu parto plej plaçis al vi?

—̄Ĝia kadro.

Modelo

Pentristo kaj lia modelino trankvile babilas en la alteliero. Subite ili aŭdas paŝojn en la ŝtuparo.

"Ahh, estas mia edzino!" diras la pentristo. "Rapide, senvestigu vin!"

Alie

Oni demandas junulinon, kiu estas modelo ĉe diboĉa pentristo:

— Ĉu la pozoj estas lacigaj?

— Ne la pozoj, sed la paŭzoj.

Belulino

Maljuna, nebela fraŭlino iras en la ĉambron de pentrartisto.

—Majstro, mi aûdis, ke vi serças konvenan modelu-linon por via pentraîo de Venuso. Mi proponas min. Çu mi venas tro malfrue?

Jes, almenaû dudek jarojn.

Listo de pentristoj

Jen listo de pentristoj (kion vi esperis?)

es:Pintura