Polico

El Neciklopedio
Jump to navigation Jump to search

"Leĝo estas cedema: kien vi deziras, ĝi iras"

~ Zamenhof pri polico

"Oni murdas policistojn kaj poste brile defendas sin en la juĝejo"

~ Milokula Kato

"Pico pli rapide alvenas ol polico."

~ Usona proverbo pri polico (kaj pico)

"Kio jam antaŭe estis malbona, nun ne povas esti bona"

~ anarĥiisma anonimulo pri polico

"Se oni rebatas ilin, subite oni estas krimulo"

~ Donaldo Trompo pri polico

"Tio ja estus netolerebla, ĉu ne?"

~ Vikipediisto

"Vi eraras"

~ Policisto

"Kaj ĉu vi povas pruvi la kontraŭon?"

~ Ruso pri supra diraĵo

"Rim.: Ne uzu sufiĉe kun la senco de iom, ete, meze."

~ Vortaristo kontraŭ la parolata Esperanto

Polico, bonalingve kanajlaro, estas administracio komisiita por prizorgi la publikan ordon kaj sendanĝerecon. En la policejo laboras policistoj (policanoj). La grupo ekzistas tutmonde en stadionoj, grandaj spektaklejoj kaj festivaloj.

Historio

La historio de la organizaĵo Polico estas sufiĉe komplika kaj ties kompreno postulas bonajn konojn pri interrilatoj en la Tria regno. La polico estis la plej grava muzikgrupo de la post-punka kaj novonda erao. Unue la muziko de la polico estis inspirita de regeo kaj skao, poste la triopo ankaŭ eksperimentis per ĵazo kaj mondmuziko.

Familie

Policano sonoras la pordon kaj knabeto malfermas.

- Ĉu mi povas paroli kun via patro?
- Ne, li ne estas hejme.
- Ĉu via patrino estas hejme?
- Ne. Ŝi ankau kaŝis sin.

Testo

Oni faris teston por estontaj policistoj. Ĉe la dungado, ili ricevas brikon, kiun ili devas ŝovi tra truo kies diametro estas inter la larĝo kaj la longo de la briko. Tiuj kiuj traŝovas la brikon laŭlonge, estas la inteligentuloj. Tiuj, kiuj traŝovas ĝin inverse, estas la fortuloj.

Iom infanece

Ekzistis 3 viroj: Neniu, Stulta kaj Nekunu.

Iatage, promenante kun siaj amikoj, Neniu falas en puton. Stulta iras policiston kaj diras:

-Sinjoro policisto! Neniu falis en puton kaj Nekunu helpas lin!!

Policisto respondas:

-Ĉu vi estas stulta?

-Jes, plezure koni vin!

Membroj

Plibone

Policisto haltigas aŭton kaj li diras al la ŝoforo:

─ Mi skribas vian nomon pro tro rapida veturado kaj baldaŭe vi ricevos ĉekon pri la punmono..

─ Pli bone, se vi skribas mian nomon, ol mi la vian.

─ Kial?

─ Ĉar mi estas tomboŝtono-faristo.

Gazetoj

Pro la ĉiam pli kaj pli internaciiĝinta krimularo la p o l i ­c o devus havi la plej grandan intere­son je interpopola komprenigilo. Tion frue ekkonis A. Marich en Budapest, kiu eldonis jam en sept. 1908 Polica Revuo. La E-isto en Leipzig havis en 1911 aldonon Polica E-isto. Post la milito Marich fondis Tutmonda Po­lica Ligo-n kaj de apr. 1922 ĝis majo 1928 eldonis gazeton La Policisto. Sed li ne sukcesis kunigi la tutan int. mo­vadon pro sia aŭtokrata kaj diktatora maniero, bankrotis ĉio de li fondita kaj en 1930 fondiĝis Int. Polica Ligo, kiu uzis kiel organon E (UEA), kaj de jun. 1933 lnt. Polica Bulteno (kun la sama titolo aperis gazeto ankaŭ de apr. 1911 ĝis jul. 1924).

Motorciklo

Motorcikla Policisto haltigas motorcikliston veturantan per malnova motorciklo duon-rompita.

- Dokumentoj?

- Mi ne havas.

- Kasko?

- Mi ne havas.

- Numerplato?

- Mi ne havas.

- Retrospegulo?

- Mi ne havas.

- Kaj nun, kiel ni metas la aferon?

- Kontraŭ la muro, ĉar ĝi estas sen starigilo.

Nekompetenco

Profesoro pri Blua Ĉina Vazarto en Rekta Rivero, Norda Karolino, veturis per sia aŭto al konferenco en ne tre fora Chapel Hill. La iom dispensema profesoro post la konferenco forgesis, ke li venis per sia aŭto, kaj reenveturis hejmen per buso. Atinginte sian domon, li rimarkis maleston de sia aŭto, kaj raportis ĝin ŝtelita. La polico trovis ĝin, kompreneble — en parkejo en Chapel Hill. La polico redonis la aŭton al ties posedanto (kiu tre ĝojis), sed neniam solvis la krimon.

Heroes.jpg

Ĉe policejo

– Kie vi loĝas?

Ĉe miaj gepatroj.

– Sed kie ili loĝas?

– Ili loĝas kun mi.

– Kie vi ĉiuj loĝas?

– Komune.

– Kie estas via hejmo?

– Apud la hejmo de miaj geavoj.

– Kie estas la hejmo de viaj geavoj?

– Eble vi ne kredos, sed mi diras al vi la veron: ili loĝas apud mi.

Kialo

Policisto haltigas aŭtomobilon kiu ŝanceliĝas sur la vojo.

"Elspiru en tiu ĉi spirtestilon," ordonas la policisto.

"Mi ne povas," respondas ulo.

"Kial ne?"

"Ĉar mi estas astmulo. Se mi elspirus en tiun tubon, mi povus ekhavi astmo-krizon."

"Bone," diras la policisto. "Do ni iros al la policejo kaj faros urinteston."

"Tion mi povas fari, s-ro policisto."

"Kial ne?"

"Ĉar mi estas diabetulo. Mia sukernivelo povus tro malaltiĝi se mi pisus en ujon."

"Bone, bone," ekmalpaciencas la policisto. "Ni faros sangoteston."

"Nek tion, s-ro policisto."

"Kaj kial ne, do?"

"Ĉar mi estas ankau hemofiliulo. Mi povus morti se mi donus sangon."

"Nu," la policisto gratas la verton. "Eliru la aŭton kaj paŝu sur tiun blankan linion."

"Ankaŭ tion mi ne povas fari, s-ro policisto."

Tute senpacience, la policisto hurlas, "Kaj kial ne!?"

"Ĉar mi estas ebria."

Perdiĝo

Knabeto iras al la oficejo de la malaperintaj personoj.

- Ĉu vi perdiĝis, karuleto?

- Ne, ne estas mi tiu, kiu perdiĝis; perdiĝis miaj gepatroj.

Haroj

P: Policisto V: Viro

P: Je nuntempa krima esplorado, el eĉ unu haro oni identigas krimulon.

V: Ho, mirinde! Kaj tamen se oni ne trovas haron?

P: En tia kazo kalvulo estas krimulo.

V: Fakte.

Usona polico

Mortkondamnito eskapis el la malliberejo. La ŝerifo sendis al la najbaraj urboj cirkuleron por kapti lin. Oni aldonis eĉ fotojn el tri direktoj: dekstre, fronte kaj maldekstre. Post tri tagoj el ĉiuj urboj alvenadis la respondoj: "Ni ricevis vian leteron. Dank' al la bonaj fotoj ni rapide kaptis la krimulojn. Mallonge post la arestado ni mortpafis ilin ĉiujn tri."

Esperanto

Ĉu vi scias ke pli ol 50 jarojn policistoj estas ligitaj "vole-nevole" kun Esperanto? Slogano de Internacia Polica Asocio (International Police Association) fondinta la 1-an de januaro 1950 de angla policisto (esperantisto) Arthur Troop estas: "SERVO PER AMIKECO" Tiu surskribo troviĝas sur ĉiuj emblemoj kaj legitimiloj de anoj de IPA en la mondo.

Neciklopediistoj proponas demandi viajn konatajn policistojn ĉu ili scias kio estas skribite sur iliaj emblemoj kaj en kiu lingvo tio estas skribite.

Tiuj kiuj legis jam sian Statuton (ne ĉiuj scias sian statuton, same kiel esperantistoj !!!) scias ke tiu slogano estas en Esperanto, sed kial ...

Testo

La policisto haltigas ebrian aŭtogvidanton.

- Sinjoro, nun ni faru alkoholteston!

- Bone, ni iru al la plej proksima drinkejo!! :))

Aparteno

Images.png

Je l’ alveno de la vagonaro iu krias sur la stacio:

— Sinjor’ Tanisto! Tanisto!

Vojaĝanto scivole klinas sian kapon el la fenestro; tuj la kriinto rapidas tien kaj vangofrapas lin. La batito faras kompreneble grandan bruon kaj plendas pro la bato al policisto tien veninta.

— Çu vi estas sinjor’ Tanisto? — demandas la policisto la vojaĝanton batitan.

Ne, mia nomo estas Rozulo.

Nu, kial vi do bruadas? La bato ja ne apartenas al vi.

Ĉu?

Andrea Capitanio.jpg
-- Pardonu min Sinjoro! Ĉu vi ne vidis hazarde policiston en la proksimo?
-- Ne.
-- Do, tiel rapide levu la manojn!

Aliflanke

Oni portas gumbastonon al la policisto:

-- Sinjoro policisto, ĉu tiu chi gumbastono estas la via?
-- Tute ne, ĉar mi perdis la mian.

Atente

Policano akompanas enkancerigiton al la juĝejo. Surstrate forta vento forblovas lian kepon. La arestito volas helpi:

-- Permesu sinjoro serĝento, ke mi alportu vian ĉapon.
-- Ho ne, ne, vi ruzulo! Restu chi tie, mi kuros post ghin.

Ni ridu

Al dentkuracisto alvenas nova paciento. Li estas tre konata por la kuracisto kaj li diras feliĉe:

─ Mi ĝojegas. Mi rekonas vin. Vi estis tiu policisto, kiu hieraŭ punis min.

Dube

Singer and songwriter Olle Adolphson at Bastugatan 32, Stockholm, 1963.jpg

Ĉe Skotland Yard detektivo anoncas al sia ĉefo:

– Pasintnokte mia edzino naskis knabineton.
– Hm... -- diras la ĉefo enpensiĝante. -- Kaj kiun vi suspektas?

Sendube

Amantoj pasas per aŭto. La viro kun unu mano brakumas la virinon. Policisto fermas ilin kaj diras la sekvajn:

-Sinjoro! Ĉu ne estus pli bone per du manoj?

-Vi pravas sed…. kiu tenas la direktilon?

Kuracisto kaj polico

Vilaĝa kuracisto rapidege veturigas la aŭtomobilon sur la ĉefstrato.

-- Atentu! Ne tiel rapide! -- diras la edzino apud li. -- Haltigos kaj punos nin la policisto.
-- Trankviliĝu, ne timu. Hieraŭ li estis ĉe mi, kaj mi malpermesis al li forlasi la liton pro danĝera malsano tri tagojn.

Nekuracisto kaj polico

La policisto retenas la ebrian kondukiston: - Blovu!

- Bone. Kie doloras vin?

Informemo

Ebriulo kuŝas ĉe la angulo surstrate. Aliras policisto.

-- Kie mi estas? -- demandas la ebriulo.
-- Ĉe la angulo de strato Váci kaj bulvardo Károly Róbert.
-- Diablo prenu la detalojn! Sed en kiu lando?

Ebriulo

Ebriulo regule pasigas nokton en la policeja malliberejo pro troa drinkado, kaj tio agacas la inspektoron. Iun fojon, liberigante la friponon, la inspektoro adiaŭas lin per la vortoj, "Mi ege esperas ke ni ne revidos unu la alian ĉi tie!"

"Kiel?" miras la postebrianto. "Ĉu vi do ofic-ŝanĝos?"

Mortigo

Kiom da policistoj devas esti mortigitaj por forigi ŝtaton?

Multe pli ol unu.

Intereso

Policisto haltigas sian aŭtomobilon antaŭ trafiklumo, kiu montras rughan koloron. Li miras:
- Kia bela koloro! Kiom interesa! Belega!
La lumo ŝanghiĝas al flava.
- Kaj ankoraŭ flava! Belega! Interesa!
Jam videblas verda lumo.
- Oh, nova koloro! Nu, tio estas vere interesa.
Kaj denove flava.
- Tion mi jam vidis. Ek!

Logiko

Du policistoj renkontiĝas. Unu el ili portas dikan libron.

- Kia libro ĝi estas, amiko? - demandas la unua.
- Ĝi estas libro pri la logiko.
- Kio estas logiko?
- Mi klarigas al vi tion per ekzemplo. Ĉu vi havas akvarion?
- Jes.
- Do. Se vi havas akvarion, vi ŝatas la naturon. Se vi ŝatas la naturon, vi ŝatas ankaŭ la florojn. Se vi ŝatas la florojn, vi verŝajne volonte donacas bukedon al bela virino. Se vi donacas bukedon al bela virino, vi certe ne estas gejo. Tio estas logiko.
- Ho mi tre deziras lerni logikon! Donu al mi tiun libron.

Li ricevis la libron, kaj renkontas alian policiston. Tiu demandas:

- Kia libro ĝi estas?
- Ĝi estas libro pri la logiko.
- Kio estas logiko?
- Mi klarigas al vi tion per ekzemplo. Ĉu vi havas akvarion?
- Ne.
- Do, tiuokaze vi estas gejo.

Tie

Policano demandas sian kolegon:

_Kiel estas eble devojigi tiujn grandegajn flugmaŝinojn?

_Aŭskultu: Tiujn oni devojigas ne ĉi tie sed tie supre kie ili estas tute malgrandaj.

Demando

Iom antaŭ tagiĝo, ebriulo vagas tra la urbo.

Policano ekvidas lin, kaj diras, “Ĉu vi povas diri, kion vi faras ekstere je tia horo?”

La ebriulo diris, “Se mi povus, mi jam estus hejme!” da:Politi de:Polizei el:Αστυνομία en:Police es:Policía fi:Poliisi fr:Police he:משטרה hu:Rendőr it:Polizia ja:桜田門組 nl:Smeris no:Politi pl:Policja ru:Милиция sv:Polis th:ตำกวด zh:警察 zh-tw:警察