Preĝo

El Neciklopedio
Jump to navigation Jump to search

"Malsaĝulon oni batas eĉ en la preĝejo"

~ Zamenhof pri preĝejo

"Por la mono pastra preĝo, por la mono romp' de leĝo"

~ Zamenhof nun pri celo de preĝoj

"Se ne estus "sed" kaj "tamen", mi al ĉio dirus amen"

~ Hans-Georg Kaiser

"Estas tiom da frenezaj esperantistoj..."

~ iu

"Se vi preĝas por io, ĝi okazos!"

~ Usonano pri preĝo

"Kiel la plugilo obeas vortojn, tiel Dio rekompencas preĝojn"

~ William Blake

Preĝo, bone, kiu estas preĝo? Laŭ ReVo preĝo estas la ago preĝi kaj vortoj de la preĝanto... Ne tre utila difino, ĉu ne?

Esperanta kredokonfeso

<poem> Mi kredas je unu Internacia Lingvo, kreita de okulkuracisto ĉiovidopova kapabla diri de ĉiuj aĵoj videblaj kaj nevideblaj. Kaj je unu Majstro Zamenhof, Saĝulo el saĝuloj, Fumo el fumo, Judo vera el Judo vera, batalanto kontraŭ sia Patro; per kiu la Lingvo estas farita. Por ni homoj kaj por nia savo kreis l' internacian lingvon, kiu per la Sankta Spiritismo Divastiĝis en Brazilo. Kormalsanigita por ni de Idistoj, Li mortis kaj estis entombigita, Li lasis la Fundamenton laŭ la Skriboj, ascendis al la ĉielo kaj sidas dekstre de la Patro. Kaj Li revenos en gloro, post Fina Venko, Kaj Lia regno estos senfina. Mi kredas je la Sankta Spiritimo, Oomoto kaj Bahaismo, kiuj divastigas Esperanton. Mi kredas, ke Esperanto estas perfekta, kaj ke ĝia movado estas kiel eble plej bone organizita. Kaj mi atendas la aprobo de Esperanto de Eŭropa Unio kaj la venkon en la estonta mondo. Amen. </poem>

Petpreĝo

Aŭtomobilisto serĉas urĝe kaj malespere lokon por parki sian aŭtomobilon urbocentre. Finfine, li sin turnas al la Madono:

- Virgulino Maria, se vi trovigas al mi parkejon, mi promesas reciti ĉi vespere la tutan Rozarion. Tiumomente li vidas, ke liberiĝas park-loko. Do li tuj aldonas:

- Ne gravas, mi mem jam trovis lokon.

Preĝoj diversaj

Preĝo por akiri forton

Dio, donu al mi la forton por akcepti aferojn, kiujn mi ne povas ŝanĝi, kaj la aŭdacon, ŝanĝi aferojn, kiujn mi ne povas akcepti kaj metodon forigi la kadavrojn de personoj, kiujn mi mortigis pro naŭzo.


Preĝo por ne akiri forton

Kara Dio, mi petas vin:doni al mi saĝon por kompreni mian parulon, donu amon, por ke mi povu pardoni lin kaj donu paciencon por toleri liajn fuŝojn! Ĉar se mi petus fortojn, tiam mi nepre mortbatus lin. Amen...

Preĝo por mi-ne-scias-kio

Dio helpu al mi atenti, sur kies piedojn mi hodiaŭ tretas ĉar ili evenutale apartenas al postaĵo, en kiun mi devas rampi morgaŭ.

Preĝo de la semajno

Donu al mi la forton, Dio, en la laboro doni ĉiam 100%

- 12% lunde
- 23% marde
- 40% merkrede
- 20% ĵaŭde
- 5% vendrede

Preĝo pri pacienco

Dio, se mi havas malbonan tagon helpu al mi ne forgesi, ke oni bezonas 42 muskolojn por montri malagrablan vizaĵon kaj nur 4 por etendi la mezan fingron por montri al homoj, kien ili povas meti ĝin.

Ameno

Ĉiutaga preĝo

Nian ĉiutagan lanon donu al ni hodiaŭ.

Preĝo por katolikaj junulinoj

— Sankta Virgulino, kiu estis koncipinta senpeke, faru, ke mi peku senkoncipe.

VESPERA PREĜO

Infanino, falante pro dormemo:

- Jesuo, miaj preĝoj estas egalaj al tiuj de mia fratino. Bonan nokton. Amen.

Ĉe table

– Peĉjo, ĉu vi ne recitas la preĝon antaŭ ol manĝi?

Ne! ne necesas: mia patrino kuiras bone.

Taŭga preĝo

Du fratetoj estas gastoj de la avino. Antaŭ iri dormi ŝi rekomendas al ili reciti la vesperajn preĝojn.

La pli juna recitas laŭtvoĉe:

- Sinjoro, morgaŭ estas mia naskiĝtago, trovigu al mi skatolon de ĉokoladetoj.

- Kial vi krias tiel laŭte? la Sinjoro ne estas surda!

- Li ne, sed la avinjo jes.

Patronia

Edzino sin turnas kolere al sia edzo:

Mi ne toleras, ke vi, kiam dum la meso oni recitas la “Patro nia”, ĉe la vortoj “liberigu nin de la malbono”, vi ĉiam rigardas min.

Politike korekta Patro Nia

<poem> Gepatroj niaj

Patro aŭ Patrino de ni, kiuj estus en la ĉielo aŭ ValhaloOlimpo aŭ alia planedo aŭ ie ajn, sanktigata estu Via nomo: Jehovo, Jahvah, Jah, Jahvao, Budo, Jesuo, Kriŝno, Diano, Afrodito aŭ alia. Venu via regno aŭ respubliko aŭ alia formo de ŝtato. Fariĝu via volo kiel en la ĉielo (Valhalo, ktp), tiel ankaŭ sur (aŭ sub) la tero. Panon senglutenan nian ĉiutagan donu al ni hodiaŭ kaj pardonu al ni ŝuldojn niajn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj. Kaj ne lasu nin perei al tenton, sed liberigu nin de la malbono. Ĉar al Vi apartenas la regno (aŭ alia formo de ŝtato), potenco kaj gloro, nun kaj ĉiam kaj eterne. Amejno. </poem>

Sincereco

— Ho, se bonega Dio havigus al mi kvindek mil frankojn! Mi fordonus tuj la duonon de ili por la malriçuloj ... Sed se vi, ho kara Dio, dubas pri tio, donu al mi nur la du-dek kvin milojn, kiuj devos resti miaj.

Usone

Al la angla ekleziulo Robert Bird oni ŝtelis mallonge post la surteriĝo de l' aviadilo en Idlewild la preĝolibron. Novjorkana reportero sentas sin devigita bedaŭri la okazaĵon nome de sia urbo. Bird respondas: "Benata estu la lando, en kiu oni ŝtelas ekleziajn librojn!" ko:기도