Voroneĵ

El Neciklopedio
Jump to navigation Jump to search

"Kie estas pano, ne mankas panpecetoj"

~ Zamenhof pri io ajn
Dosiero:Ligna flugmaŝino.jpeg
Nifo en Parko de Voroneĵ

"Por plufortigar vua pieso e vua fido, voluntez lektar sube tre bela artiklo"

~ idisto

"Брррр!!!"

~ ruso

Voroneĵ estas lando en Rusio kie okazas strangaj aferoj.

Sanktulo eksigita

Tiu urbo famiĝis tra iama Rusio pro sia "sanktulo" Mitrofano.

Bone nutritaj, dikventraj monaĥoj de Voroneĵ-a virmonaĥejo en caraj tempoj anoncis, ke mortinta episkopo Mitrofano, la monaĥejestro, sanktiĝis pro dia volo, k ke lia korpo konserviĝos eterne sen putrado. De tiam radikiĝis en kapoj de malkleraj popolamasoj (precipe kamparanoj) la kredo je sankta k neputrinta korpo de Mitrofano. Ĉiujare somere venis miloj Voroneĵ-on por kisi la randon de "sankta" ĉerko, elspezi lastajn monerojn por diservoj, oferi hejmefaritajn ŝtofojn al pastroj, portantaj la ĉerkon dum kruciro. Tiaj pilgrimadoj daŭris ĝis 1929. Ne necesas diri, ke la urba loĝantaro, laboristaro, partio k liberpensuloj ege indignis kontraŭ la pastra mistifikego. Kaj ĉar ne estis eble fermi la katedralon k ĉesigi la Mitrofan-komedion, la urba aktivularo penis kapti la atenton de l’ pilgrimoj per diversaj surstrataj aranĝoj antaŭ la templo[[:]] oni kantis, teatroludis, sportis. Ofte grandaj homamasoj plezure ĉirkaŭis improvizitan scenejon k forgesis la preĝojn, rigardante gajajn "blu-ĉemizulojn" (aktorojn).

Sed 1930 la publika indigno atingis apogeon: preskaŭ ne estis fabriko aŭ oficejo, kie oni ne protestus k postulus de l’ landa plenumkomitato fermon al la Mitrofana katedralo k esploron de l’ĉerko. Fine la plenumkomitato sankciis organizadon de komisiono el vilaĝanoj, laboristoj, profesoroj k pastroj por publika malfermo al la ĉerko, kiu dum dekoj da jaroj estis netuŝebla "sanktaĵo".

Estis granda homamaso, ĉe kies antaŭaĵo ruliĝis ŝarĝaŭtomobilo. Sur ĝi staris la prezidanto de l’ liberpensula landkomitato, tenante en manoj abomenan kranion k luksan silkokovrilon, broditan per orŝnuroj.

— Jen neputrinta restaĵo de l’ "sanktulo", li kriis emociite. - Jen abomenaj ostoj kunligitaj per simpla ŝnuro de senhontaj trompuloj ! Jen estas vato, kiu servis anstataŭ delonge putrinta ventro!

Sekvis improvizita kunvenego. Oni aŭdis krii indignajn virinojn : Ha, ni malsaĝuloj! Kiun do ni adoris, por kio ni venadis ĉiusomere, difektante nudajn piedojn? La amaso postulis entuziasme fermon ne nur al la katedralo, sed al ĉiuj enurbaj preĝejoj. La prezidanto, simpla laboristo, parolis de l’ aŭto ... La religiuloj perdos baldaŭ lastajn poziciojn, li certigis, k la lab. potenco bone konas la abomenan rolon de l’ religio en batalo kontraŭ USSR. Kaj li daŭrigis : - Nun, Gek-doj, Mitrofano okupos la sole konvenan lokon por li: en la muzeo! Bruege aplaŭdata, la aŭto forruliĝis malrapide.

Tiel pereis la "sanktuloj", tiel oni "persekutis" la religion en Sovetio.

Nifologia Afero de Voroneĵ

Nifologia Afero de Voroneĵ estas nifologia okazaĵo, kiu okazis en urbo Voroneĵ kaj rilatas al Nifoj.

En 1989 laŭ speciala informo de la rusa novaĵagentejo Tass: NIFO SURTERIĜIS EN PARKO DE VORONEĴ, RUSIO.

Dosiero:O12ad2.jpg
La terurigita homamaso fuĝas

La plej bela parto de la historio komenciĝis en la jaro 1695, kiam kvar eksterteranoj 4 metrojn -10 futoj- altaj eliras el la kosmoŝipo, kaŭzante teruregon inter la homamaso da spektantoj, kiuj fuĝas. La faktoj okazis je la 18.30-a horo de la merkredo, la 27-a de septembro, kiam pluraj infanoj ludantaj en la parko de la urbo Voroneĵ kaj personoj atendantaj aŭtobuson ekvidis en la ĉielo rozkolorecan lumon, kiu poste transformiĝis en ruĝan malhelan globon 10 metrojn diametra proksimume.

Laŭ Vladimir Lebedev, korespondanto de la agentejo Tass en la malgranda rusa urbo, multaj infanoj vidis la surteriĝon de la nifo kaj la postan malsupreniron de pluraj eksterteranoj sur la parko. Vestita per arĝentkolora laborvesto, botoj bronzkoloraj kaj disko sur la brusto, 3 metrojn alta, kun malgranda kapo kaj triokulaj, unu el la tri eksterteranoj eliris el la kosmoŝipo akompanita de roboto. La eksterterano dissendis sonon kaj desegnis sub la grundo luma trianglo je 30 x 50 cm proksimume, kiu tuj malaperis. La stranga kreitaĵo tuŝis la bruston de la roboto kaj tiu ĉi ekpaŝis. En tiu momento, unu el la infanoj kriis terurigita, la eksterterano rigardis lin kaj la knabo restis paralizita. Poste, la eksterterano celis al unu el la junuloj per objekto simila al peniso longan duonmetra(!), kaj la knabo malaperis tuj, kaj li reaperis kiam la estaĵo revenis en sian kosmoŝipon kaj tiu ĉi foriris rapidege”.


pt:Voronej ru:Воронеж